Neseoperasjon

Neseoperasjon (neseplastikk)

Neseoperasjon Tormod Westvik

En neseoperasjon går ut på å forandre nesens utseende i kombinasjon med at nesens funksjon opprettholdes eller forbedres. Operasjonen er svært avansert, og kun et fåtall kirurger i Norge utfører neseplastikk.

Forandre nesens fasong og utseende

Ønsket om å operere nesen kan skyldes en medfødt uønsket form, en nese som har blitt forandret som resultat av skade eller rett og slett en nese som fungerer dårlig med tanke på pustefunksjon. Den vanligste operasjonen er å senke en neserygg som oppleves for høy.

Neseoperasjoner er svært vanskelige og utføres kun av et fåtall kirurger som har spesialisert seg på dette.

Pris Forventninger Vår ekspertise Før-etter-bilder Endre på nesen Pasientenes spørsmål Bestill time

 

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon hos vår ekspert på nesekirurgi på telefon: 21 05 56 60 eller kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Forventninger til en operasjon

Før en operasjon er det viktig at kirurgen får et inntrykk av hva du forventer seg av en operasjon. Noen ønsker kan vi forvente å oppfylle, mens andre kan være urealistiske i forhold til den nesen pasienten har. Ettersom nesen ikke kan skjules, er det utrolig viktig at pasient og lege forstår hvilke forventninger og muligheter som ligger i en eventuell operasjon av nesen.

Du vil få en grundig gjennomgang i hva en neseplastikk går ut på, og hvilke forventninger du kan forvente å kunne innfri.

Priser og andre fakta om neseoperasjon

Aldersgrense: 20 år

Konsultasjon kr 500 (ikke tidligere operert) / kr 1000 (tidligere operert/rekonstruksjoner)
(se alle priser her: Priser plastisk kirurgi)

Pris for ikke tidligere operert: fra kr 42.000*

Pris for tidligere operert: fra kr 52.000*

På klinikken: 4-5 timer
Operasjonstid: fra 2 timer (avhengig av kompleksitet)
Kan jeg kjøre bil hjem selv: Nei
Må jeg ha noen hos meg første døgnet: Ja
Tilbake på jobb: ca. 1-2 uker (avhengig av jobb)
Kan begynne å trene igjen: 6 uker
Kan begynne med kontaktidrett: 12 uker
Kan røyke før/etter: Nei 4 uker før og etter
Bandasjer/sting/plater: 1 uke
Hvor lenge ser jeg operert ut: blåmerker 2 uker, hevelse kan vare lengre
Sykemelding: Vanligvis vil du ikke ha krav på sykemelding.

*Prisen vil tilpasses i forhold til behov for korreksjoner på skillevegg, støtte med bruskgraft (nese/øre/ribben), funksjonelle tilpasninger for pustefunksjon (conchotomier, etc), reduksjon av nesevinger.

Rekonstruksjon etter skade/tidligere operasjon prises individuelt etter vurdering på konsultasjon.

I prisen inngår en grundig konsultasjon hvor så vel utseende som funksjon vurderes med tanke på om en operasjon vil kunne anbefales. Operasjonen foregår i narkose, og dette er inkludert i prisen, like fullt postoperative kontroller de neste årene. Du vil også kunne nå din kirurg på mobil eller epost dersom du lurer på noe før eller etter operasjonen.

Overlege Tormod S. Westvik

Cosmo Tormod Westvik neseoperasjon

Neseoperasjoner ved Cosmo Clinic gjøres av overlege Tormod S. Westvik. Dr. Westvik er en internasjonal kapasitet, og pasienter kommer langveisfra for å bli operert av ham. Han har spesialisert seg på neseplastikk og er en erfaren internasjonal instruktør ved det årlige Dallas Rhinoplasty Symposium. Han har dessuten lang erfaring med avansert rekonstruktiv ansiktskirurgi. Westvik ble håndplukket til å delta i lederutdanningen til den anerkjente The American Society of Plastic Surgeons (ASPS), som han fullførte i 2017.

 

Hva innebærer en neseoperasjon?

Hovedprinsippet er å forandre på nesens støttende strukturer (reisverk), ben og brusk, for å la huden legge seg over det nye underlaget. Ofte må man bruke brusk fra nesen selv til å forsterke og forandre elementer av dette reisverket, men dersom man trenger mer brusk enn det nesen selv har, må man låne dette fra ribben- eller ørebrusk.

På grunn av dette er det forskjell på en førstegangs neseoperasjon og en nese som allerede har gjennomgått en eller flere operasjoner.

Før-etter-bilder neseplastikk

Før-etter-bilder ved neseoperasjon

Ved en konsultasjon hos vår spesialist på neseplastikk vil du få se pre- og postoperative bilder (før-og-etter-bilder). Bildene gjør at du kan se hva du kan forvente ved en operasjon, og gjør det lettere for deg å ta riktig beslutning sammen med vår plastikkirurg. I henhold til norsk lov er det imidlertid ikke tillatt å vise før-etter-bilder av kosmetisk nesekirurgi på vår hjemmeside eller bruke slike i annen markedsføring. Derfor vil du først få se slike bilder når du kommer til konsultasjon.

Kosmetisk nesekirurgi utføres kun av noen få kirurger som har spesialisert seg på dette.

Årsaker til at man vil endre på nesen

«Ørnenese» (hump på nesen) - Flat og bred nese etter f.eks. skade - Operasjon av nesetipp - «Oppstoppernese» - Forminske nesen - Forstørre nesen - Skjev nese - Lang nese - Liten nese - Rinofyma («potetnese/«portvinsnese») - «Saddle nose»

Forminske nesen

En nese er en 3-dimensjonal struktur. Det er derfor viktig å forstå at ved en forminskning må man gjøre dette i alle plan. En nese som lages lavere vil se bredere ut hvis man ikke gjør noe med bredden, en nese som lages smalere vil se høyere ut dersom man ikke gjør noe med høyden. Samtidig er det viktig å huske på at en mindre nese har dårligere plass innvending, slik at noen pasienter opplever annerledes pustefunksjon etter en forminskning av nesen. Tenk gjerne på nesen som et triangel, dersom det ene hjørnet eller siden lages mindre, må de andre følge etter for at ikke proporsjonene skal bli veldig rare.

Forstørre nesen

Dersom du ønsker å forstørre nesen, må kirurgen bygge den opp med ekstra materiale. I noen land bruker man silikon og fillere til dette, men dette fører lett til infeksjoner og uønsket resultat på sikt. Vi anbefaler derfor å bruke brusk fra pasienten selv. Ved større forandringer må man gjerne ty til brusk fra ribben, mens man ved mindre justeringer kan klare seg med brusk fra nesens skillevegg, eventuelt fra øret.

«Ørnenese»

Hump på nesen kalles ofte for ørnenese. Humpen kan ofte fjernes ganske lett, men utfordringen er at en nese uten hump ofte ser bredere ut enn før, slik at man også må avsmalne nesen for å få et tilfredsstillende kosmetisk resultat. Ved avsmalning av nesen, er det alltid en fare for at man kan få nedsatt pustefunksjon, fordi volumet inne i nesen da naturligvis blir mindre.

Flat og bred nese etter f.eks. skade

En flat og bred nese etter skade kan være utfordrende å korrigere. Dersom nesen er veldig flat må den ofte oppbygges ved hjelp av brusk fra skillevegg, ribben eller av og til øret. Noen ganger er dette nok til å få den til å se smalere ut, hvis ikke må man også avsmalne nesen ved å flytte på nesebenene (brekke dem). Vel så ofte er problemet med en skadet nese at den ikke er rett, og man må da forsøke å rette denne opp under operasjonen. En nese som har vært skjev over lengre tid, vil ha en tendens til å ville bli skjev på nytt, selv om man opererer og stiver av nesen.

Operasjon av nesetipp

Nesetippen kommer man best til ved å gjennomføre en åpen neseplastikk. Brusken som gir nesetippen fasong, må da tilpasses det man ønsker som resultat. Ofte dreier dette seg om å gjøre den mindre, og at den lages mindre rund. En kombinasjon av sting, fjerning av brusk og i noen tilfeller påbygging med brusk er ofte nødvendig. Nesetippen er den delen av nesen hvor det tar lengst tid å komme til et endelig resultat – 2 år.

«Oppstoppernese»

Med «oppstoppernese menes det at man kan se mer inn i neseborene forfra enn «normalt», og at man fra siden har en økt vinkel mellom overleppen og undersiden av nesen. Hos kvinner er det vanlig med litt større vinkel enn hos menn, 95-100 grader mot 90-95 grader. Kvinner vil også gjerne ha en litt mer definert nesetipp enn menn, dvs at man ser en liten overgang mellom neseryggen og nesetippen. Under en operasjon kan man kontrollere denne vinkelen.

Skjev nese

Det kan være mange grunner til en skjev nese. Som regel er det resultat av at man er født slik, eller at man har vært utsatt for skade. Skjevheten kan være i ben, brusk eller begge deler. Det vanligste er at skilleveggen er skjev, og da blir gjerne resten av nesen skjev også. Ved skjevhet er man nødt til å nøye analysere hva som er skjevt, for så å rette opp i dette. En skjev nese kan også ha innvirkning på pustefunksjonen, så det er viktig at dette tas hensyn til i planleggingen av en eventuell operasjon. En nese som har vært skjev, vil gjerne opparbeide et minne om hvordan dens stilling er – dette gjør det utfordrende å få den til å stå rett selv etter en gjennomgått operasjon. Helt rett nese kan derfor ikke garanteres, men er selvfølgelig det man forsøker å oppnå.

Lang nese

En lang nese skyldes som regel at nesetippen henger ned. Hos andre er det at nesen generelt sett er stor. Dersom man kan senke neseryggen, og samtidig løfte nesetippen vil man oppnå at nesen ser kortere ut. Ofte er det hvordan nesen oppfattes av øyet, og ikke nødvendigvis hvor mange millimeter den måler som avgjør om en nese ser lang eller kort ut.

Liten nese

En liten nese kan skyldes at den er lav, smal, kort, eller bare generelt liten. For at man skal synes en nese er liten, må den være liten i forhold til ansiktets øvrige dimensjoner. Avhengig av hva som er utgangspunktet, og hva man ønsker å oppnå kan man lage en plan som eventuelt kan gjøre nesen større. Det er ikke alle små neser som kan gjøres større, og det kommer helt an på hvilken del av nesen det er snakk om.

«Potetnese»

Med potetnese tenker man ofte på en voluminøs nesetipp. Ofte skyldes dette tykk hud, hos noen også hudforandringer som gjør at nese blir stadig tykkere (rinofyma/portvinsnese). Dette kan være en vanskelig tilstand å korrigere, og i nyere tid har man sett at laser kan ha en effekt. Man må da ofte gjennom mange behandlinger, og det er ikke sikkert man får en nesetipp som er liten og slank.

«Saddle nose»

Ved sadel-deformitet, vil det si at skilleveggen har mistet sin høyde, eventuelt kollapset/forsvunnet slik at det ikke er støtte for neseryggen lenger. Man får da en veldig lav profil. For å kunne rekonstruere dette, må man som regel legge inn ny brusk fra et ribben, i enkelte tilfeller også ben fra skallen. Dette er en stor operasjon, og det er utfordrende å få et godt resultat.

 

Spørsmål og svar om operasjon av nesen

Når kan jeg fly igjen etter en neseoperasjon?

Etter en neseoperasjon anbefaler vi å ikke fly de første 14 dagene dersom mulig. Det er lite dokumentert forskning på dette, men etter en operasjon blir nesen og slimhinnene hovne, sistnevnte med større risiko for blødning ved tørr flyluft. Pga dette anbefales det av de fleste nesekirurger å ikke fly på 1-2 uker etter en operasjon. Forandring i lufttrykk kan også være ubehagelig rett etter en operasjon fordi nesen føles tett. Dersom du har spesielle forhold som vi må ta hensyn til kan kirurgen gi deg svar i forbindelse med konsultasjon eller operasjon.

Kan jeg få sykemelding?

Det er ikke vanlig å få sykemelding etter en kosmetisk neseoperasjon. Ved en operasjon for samtidig å bedre pustefunksjonen, kan det være aktuelt med sykemelding, men dette er ikke vanlig.

Vil jeg få blåmerker etter en operasjon?

Det er ganske vanlig å få blåmerker rundt øynene etter en neseoperasjon, særlig hvis nesebeinet er flyttet. Disse blåmerkene vil forsvinne etter ca. 14 dager.

Når kan jeg begynne å trene igjen etter neseplastikk?

Vi anbefaler at du tar det helt rolig de første to døgnene etter operasjonen. Deretter bør du holde på med forsiktig aktivitet i to uker. Så øker du gradvis aktivitetsnivået opp til normal aktivitet etter seks uker. Dersom du driver med ballsport, kampsport, sprangridning eller andre aktiviteter hvor noe kan komme i kontakt med nesen, bør du vente med å gjenoppta dette til det har gått tolv uker etter operasjonen.

Hvor lenge må jeg gå med bandasje?

Det er vanlig å gå med en neseplint over neseryggen i 1 uke. Dersom du har fått innlagt silikonplater for å støtte skilleveggen etter operasjonen, vil disse også fjernes etter 1 uke samtidig som vi fjerner stingene under nesen.

Hva sier pasientene?

«En fantastisk opplevelse å være dr. Westviks pasient. Dr. Westvik har en behagelig og observant personlighet kombinert med en fabelaktig evne til å realisere pasientens ønsker. Jeg anbefaler dr. Westvik og Cosmo Clinic, representert ved Elisabeth og Jacob (anestesi) på det aller sterkeste.»

«Første møte med klinikken var med imøtekommende resepsjonister, og en jordnær, hyggelig kirurg, Tormod Westvik. Selv om jeg hadde hatt 3 tidligere konsultasjoner på en annen klinikk gikk vi igjennom alt av informasjon sammen, og jeg fikk umiddelbart følelsen av at han forstod akkurat hva jeg mente og ble trygg på han som både medmenneske og talentfull kirurg. Etter operasjonen hadde jeg omtrent ingen smerter, og brukte kun Paracet første 2 dagene. Fikk heller ingen blåmerker. Etter jeg fikk av bandasjen bekreftet det alt jeg hadde trodd og håpet på forhånd, at forståelsen for mitt ønske ble innfridd på en prikk. Jeg fikk etter min mening et meget naturlig resultat, og heller ingen synlige arr. Jeg er i dag meget takknemlig for Tormod og teamet. Følte meg til enhver tid ivaretatt og kan anbefale Tormod og Cosmo på det varmeste. Tusen takk!»

«Kjempefornøyd med nesekirurgi hos Tormod Westvik. Anbefales!»

Les pasientenes egne erfaringer etter å ha utført neseoperasjon på Cosmo Clinic

Logo neseoperasjon