Neseoperasjon

Neseplastikk

neseplastikk / neseoperasjon

 

Neseplastikk går ut på å forandre nesens utseende i kombinasjon med at nesens funksjon opprettholdes eller forbedres. Operasjonen er svært avansert.

 

Forventninger Fakta om neseoperasjon Vår ekspertise Før-etter-bilder Hvorfor neseoperasjon Pasienters spørsmål Bestill time

Nesens fasong og utseende

Tormod Westvik, neseoperasjon Cosmo Clinic

 

Ønsket om å operere nesen kan skyldes en medfødt uønsket form, en nese som har blitt forandret som resultat av skade eller rett og slett en nese som fungerer dårlig med tanke på pustefunksjon. Den vanligste neseoperasjonen går ut på å senke en neserygg som oppleves for høy.

Neseoperasjoner er svært vanskelige og utføres kun av et fåtall kirurger som har spesialisert seg på dette.

 

Forventninger

Arr etter neseoperasjon

Før en operasjon er det viktig at kirurgen får et inntrykk av hva du forventer deg av en operasjon. Noen ønsker kan vi forvente å oppfylle, mens andre kan være urealistiske i forhold til den nesen pasienten har. Ettersom nesen ikke kan skjules, er det utrolig viktig at pasient og kirurg forstår hvilke forventninger og muligheter som ligger i en eventuell neseoperasjon.

Du vil få en grundig gjennomgang i hva en neseplastikk går ut på, og hvilke forventninger du kan forvente å kunne innfri.

Fakta

Aldersgrense: 20 år

På klinikken: 4-5 timer

Operasjonstid: fra 2 timer (avhengig av kompleksitet)
Kan jeg kjøre bil hjem selv: Nei
Må jeg ha noen hos meg første døgnet: Ja
Når er jeg tilbake på jobb: ca. 1-2 uker (avhengig av jobb)
Når kan jeg begynne å trene igjen: 6 uker
Kan begynne med kontaktidrett: 12 uker
Kan røyke før/etter: Nei 4 uker før og etter
Bandasjer/sting/plater: 1 uke
Når kan jeg dusje ansikt og hår? 1 uke (etter bandasjen er fjernet)
Hvor lenge ser jeg operert ut: blåmerker 2 uker, hevelse kan vare lenger
Sykemelding: Vanligvis vil du ikke ha krav på sykemelding etter operasjonen.

Overlege Tormod S. Westvik

Neseoperasjon Tormod Westvik

Neseoperasjoner ved Cosmo Clinic gjøres av overlege Tormod S. Westvik. Dr. Westvik er en internasjonal kapasitet, og pasienter kommer langveisfra for å bli operert av ham. Han har bred plastikkirurgisk kompetanse, men har spesialisert seg på neseplastikk. Dr. Westvik er en erfaren internasjonal instruktør ved det årlige Dallas Rhinoplasty Symposium. Han har dessuten lang erfaring med avansert rekonstruktiv ansiktskirurgi.

Westvik ble håndplukket til å delta i lederutdanningen til den anerkjente The American Society of Plastic Surgeons (ASPS), som han fullførte i 2017.

Hva innebærer en neseplastikk?

Hovedprinsippet er å forandre på nesens støttende strukturer (reisverk), ben og brusk, for å la huden legge seg over det nye underlaget. Ofte må man bruke brusk fra nesen selv til å forsterke og forandre elementer av dette reisverket, men dersom man trenger mer brusk enn det nesen selv har, må man låne dette fra ribben- eller ørebrusk.

På grunn av dette er det forskjell på en førstegangs neseoperasjon og en nese som allerede har gjennomgått en eller flere operasjoner.

Før-etter-bilder

Ved en konsultasjon hos vår spesialist på neseplastikk vil du få se pre- og postoperative bilder (før-og-etter-bilder). Bildene gjør at du kan se hva du kan forvente ved en operasjon, og gjør det lettere for deg å ta riktig beslutning sammen med vår plastikkirurg. I henhold til norsk lov er det imidlertid ikke tillatt å vise før-etter-bilder av kosmetisk nesekirurgi på vår hjemmeside eller bruke slike i annen markedsføring. Derfor vil du først få se slike bilder når du kommer til konsultasjon.

Kosmetisk nesekirurgi utføres kun av noen få kirurger som har spesialisert seg på dette. Dr. Westvik har en unik internasjonal kompetanse og tar seg god tid til å forklare inngrepet, noe pasientene setter stor pris på.

 

Operasjonsinstrumenter til bruk under neseplastikk (dr Westvik)

Årsaker til at man vil operere nesen

Nedenfor beskriver vi de vanligste grunnene til at man ønsker neseplastikk.

Hump på nesen - Flat og bred nese etter f.eks. skade - Operasjon av nesetipp - Forminske nesen - Forstørre nesen - Skjev nese - Lang nese - Liten nese

Forminske nesen

En nese er en 3-dimensjonal struktur. Det er derfor viktig å forstå at ved en forminskning må man gjøre dette i alle plan. En nese som lages lavere vil se bredere ut hvis man ikke gjør noe med bredden, en nese som lages smalere vil se høyere ut dersom man ikke gjør noe med høyden. Samtidig er det viktig å huske på at en mindre nese har dårligere plass innvending, slik at noen pasienter opplever annerledes pustefunksjon etter en forminskning av nesen. Tenk gjerne på nesen som et triangel, dersom det ene hjørnet eller siden lages mindre, må de andre følge etter for at ikke proporsjonene skal bli veldig rare.

Forstørre nesen

Dersom du ønsker å forstørre nesen, må kirurgen bygge den opp med ekstra materiale. I noen land bruker man silikon og fillere til dette, men dette fører lett til infeksjoner og uønsket resultat på sikt. Vi anbefaler derfor å bruke brusk fra pasienten selv. Ved større forandringer må man gjerne ty til brusk fra ribben, mens man ved mindre justeringer kan klare seg med brusk fra nesens skillevegg, eventuelt fra øret.

 

Crisalix 3D bilder neseplastikk

Hump på nesen

Hump på nesen kan ofte fjernes ganske lett, men utfordringen er at en nese uten hump ofte ser bredere ut enn før, slik at man også må avsmalne nesen for å få et tilfredsstillende kosmetisk resultat. Ved avsmalning av nesen, er det alltid en fare for at man kan få nedsatt pustefunksjon, fordi volumet inne i nesen da naturligvis blir mindre.

Flat og bred nese etter f.eks. skade

En flat og bred nese etter skade kan være utfordrende å korrigere. Dersom nesen er veldig flat må den ofte oppbygges ved hjelp av brusk fra skillevegg, ribben eller av og til øret. Noen ganger er dette nok til å få den til å se smalere ut, hvis ikke må man også avsmalne nesen ved å flytte på nesebenene (brekke dem). Vel så ofte er problemet med en skadet nese at den ikke er rett, og man må da forsøke å rette denne opp under operasjonen. En nese som har vært skjev over lengre tid, vil ha en tendens til å ville bli skjev på nytt, selv om man opererer og stiver av nesen.

Operasjon av nesetipp

Nesetippen kommer man best til ved å gjennomføre en åpen neseplastikk. Brusken som gir nesetippen fasong, må da tilpasses det man ønsker som resultat. Ofte dreier dette seg om å gjøre den mindre, og at den lages mindre rund. En kombinasjon av sting, fjerning av brusk og i noen tilfeller påbygging med brusk er ofte nødvendig. Nesetippen er den delen av nesen hvor det tar lengst tid å komme til et endelig resultat – 2 år.

Økt vinkel mellom overleppen og undersiden av nesen

Hos noen er det en større vinkel mellom overleppen og undersiden av nesen. Hos kvinner er det vanlig med litt større vinkel enn hos menn, 95-100 grader mot 90-95 grader. Kvinner vil også gjerne ha en litt mer definert nesetipp enn menn, dvs at man ser en liten overgang mellom neseryggen og nesetippen. Under en operasjon kan man kontrollere denne vinkelen.

Skjev nese

Det kan være mange grunner til en skjev nese. Som regel er det resultat av at man er født slik, eller at man har vært utsatt for skade. Skjevheten kan være i ben, brusk eller begge deler. Det vanligste er at skilleveggen er skjev, og da blir gjerne resten av nesen skjev også. Ved skjevhet er man nødt til å nøye analysere hva som er skjevt, for så å rette opp i dette. En skjev nese kan også ha innvirkning på pustefunksjonen, så det er viktig at dette tas hensyn til i planleggingen av en eventuell operasjon. En nese som har vært skjev, vil gjerne opparbeide et minne om hvordan dens stilling er – dette gjør det utfordrende å få den til å stå rett selv etter en gjennomgått operasjon. Helt rett nese kan derfor ikke garanteres, men er selvfølgelig det man forsøker å oppnå.

Lang nese

En lang nese skyldes som regel at nesetippen henger ned. Hos andre er det at nesen generelt sett er stor. Dersom man kan senke neseryggen, og samtidig løfte nesetippen vil man oppnå at nesen ser kortere ut. Ofte er det hvordan nesen oppfattes av øyet, og ikke nødvendigvis hvor mange millimeter den måler som avgjør om en nese ser lang eller kort ut.

Liten nese

En liten nese kan skyldes at den er lav, smal, kort, eller bare generelt liten. For at man skal synes en nese er liten, må den være liten i forhold til ansiktets øvrige dimensjoner. Avhengig av hva som er utgangspunktet, og hva man ønsker å oppnå kan man lage en plan som eventuelt kan gjøre nesen større. Det er ikke alle små neser som kan gjøres større, og det kommer helt an på hvilken del av nesen det er snakk om.

Forstørret nesetipp

Ofte skyldes dette tykk hud, hos noen også hudforandringer som gjør at nese blir stadig tykkere (rinofyma). Dette kan være en vanskelig tilstand å korrigere, og i nyere tid har man sett at laser kan ha en effekt. Man må da ofte gjennom mange behandlinger, og det er ikke sikkert man får en nesetipp som er liten og slank.

«Saddle nose»

Ved sadel-deformitet, vil det si at skilleveggen har mistet sin høyde, eventuelt kollapset/forsvunnet slik at det ikke er støtte for neseryggen lenger. Man får da en veldig lav profil. For å kunne rekonstruere dette, må man som regel legge inn ny brusk fra et ribben, i enkelte tilfeller også ben fra skallen. Dette er en stor operasjon, og det er utfordrende å få et godt resultat.

Neseplastikk og hakeimplantat

Mange personer med store neser har også gjerne en liten eller svak hake. Dette fører til at ansiktet får en buet profil (konveks) hvor nesen får større fokus enn resten. Ved å styrke haken, det vil si å sette inn et Medpore hakeimplantat, kan balansen av ansiktets profil bedres og nesen passe bedre til resten. Dersom du har en liten hake og en stor nese, vil du ofte få det beste resultatet ved å styrke haken samtidig som nesen gjøres mindre. Under en konsultasjon på Cosmo Clinic kan kirurgen diskutere dette med deg.

Pasientenes erfaringer

«Etter å ha gjort research på neseoperasjoner i over 15 år, kom jeg endelig frem til å ta avgjørelsen om å få det gjort. Jeg er så uendelig glad for at jeg valgte Cosmo Clinic og Tormod Westvik. Prosessen har vært upåklagelig, og resultatet var fantastisk. Tusen hjertelig takk! Jeg anbefaler Cosmo Clinic på det sterkeste.»

«En fantastisk opplevelse å være dr. Westviks pasient. Dr. Westvik har en behagelig og observant personlighet kombinert med en fabelaktig evne til å realisere pasientens ønsker. Jeg anbefaler dr. Westvik og Cosmo Clinic, representert ved Elisabeth og Jacob (anestesi) på det aller sterkeste.»

«Første møte med klinikken var med imøtekommende resepsjonister, og en jordnær, hyggelig kirurg, Tormod Westvik. Selv om jeg hadde hatt 3 tidligere konsultasjoner på en annen klinikk gikk vi igjennom alt av informasjon sammen, og jeg fikk umiddelbart følelsen av at han forstod akkurat hva jeg mente og ble trygg på han som både medmenneske og talentfull kirurg. Etter operasjonen hadde jeg omtrent ingen smerter, og brukte kun Paracet første 2 dagene. Fikk heller ingen blåmerker. Etter jeg fikk av bandasjen bekreftet det alt jeg hadde trodd og håpet på forhånd, at forståelsen for mitt ønske ble innfridd på en prikk. Jeg fikk etter min mening et meget naturlig resultat, og heller ingen synlige arr. Jeg er i dag meget takknemlig for Tormod og teamet. Følte meg til enhver tid ivaretatt og kan anbefale Tormod og Cosmo på det varmeste. Tusen takk!»

Alle pasienthistoriene på hjemmesiden til Cosmo Clinic er skrevet av pasientene selv.

 

Spørsmål og svar

Når kan jeg vaske håret etter operasjonen? Når kan jeg vaske ansiktet? Når kan jeg bruke sminke? Når kan jeg reise med fly etter en neseoperasjon? Kan jeg få sykemelding? Vil jeg få blåmerker? Når er jeg tilbake på jobb? Hvor mye koster en neseoperasjon? Hvor lenge må jeg gå med bandasje?

Du har sikkert tusen spørsmål. Vi har samlet de vanligste spørsmålene på en egen side.

Les alle svarene her!