Plastisk kirurgi i utlandet

Plastisk kirurgi i utlandet

fly plastisk kirurgi utlandet

Mange nordmenn reiser til utlandet for å få utført plastisk kirurgi. Utenlandske klinikker annonserer med lave priser og fristende pakketilbud som kombinerer kirurgi med ferie. Billig plastisk kirurgi tilbys blant annet i Istanbul (Tyrkia), Litauen, Thailand, Polen, Latvia og mange flere. Det er imidlertid mange gode grunner til at du bør tenke deg nøye om før du lar seg operere i utlandet.

Infeksjonsrisiko og multiresistente bakterier

I Norge har vi svært strenge krav til hygiene ved operasjonsstue og klinikker generelt. Mange steder i utlandet er dessverre ikke hygienen like god. Dette gir økt risiko for infeksjon etter en operasjon. Som pasient er det svært vanskelig å sjekke ut dette på forhånd og sikre seg at klinikken i utlandet har høye krav til hygiene. I utlandet er det andre bakterier og mye høyere forekomst av multiresistente bakterier som for eksempel MRSA. Dette gjør at en infeksjon etter et inngrep kan være svært vanskelig å behandle og i verste fall gi livstruende infeksjoner.

Forsikring (Norsk pasientskadeerstatning)

Alle klinikker som tilbyr plastisk kirurgi i Norge, er medlem av NPE (Norsk pasientskadeerstatning). Det betyr at du som pasient vil kunne får erstatning dersom det oppstår en uventet komplikasjon. Dersom du blir operert i utlandet, dekkes du ikke av denne forsikringen. De fleste reiseforsikringer dekker heller ikke ekstra kostnader forårsaket av kosmetisk kirurgi i utlandet.

Kommunikasjon i møtet mellom pasient og plastikkirurg

Egner pasienten seg for operasjonen hun ønsker? Har pasienten realistiske forventningene til hva som kan oppnås med det aktuelle inngrepet? Mange klinikker i utlandet har ikke en forundersøkelse før man setter seg opp til operasjon. Dette er et svært viktig møte mellom kirurg og pasient. Under dette møtet legges hele fundamentet for en vellykket operasjon.

Hvis man hopper over forundersøkelsen, vil mange bli operert med feil forventninger og sannsynligvis ende opp med et annet resultat enn forventet, eller i verste fall alvorlige komplikasjoner. I tillegg kan språkbarrierer lede til misforståelser mellom pasient og kirurg, og man vil da som pasient kunne oppleve at man ikke blir forstått eller gå glipp av viktig informasjon rundt inngrepet.

Krav til å være spesialist i plastikkirurgi mangler

I Norge har vi strenge regler for hvem som får drive kosmetisk kirurgi og krav for å bli plastikkirurg. I mange andre land er det dessverre ikke krav til å være spesialist i plastikkirurgi for å bedrive kosmetisk kirurgi. Det finnes mange dyktige kirurger i utlandet, men det er vanskelig å sjekke kirurgens kompetansen og øvrig personale på klinikken.

Oppfølging og kontroller

Etter en operasjon er det viktig å kunne kontakte klinikken og komme på kontroller i ukene og månedene etter operasjon for å sikre at resultatet blir som det skal. Ligger klinikken i utlandet kan dette være vanskelig og i mange tilfeller umulig etter at du har kommet hjem. Dersom du skulle være uheldig og får en komplikasjon, har du ikke samme mulighet til å få hjelp som hvis du blir operert i Norge. Klinikker i Norge tilbyr vanligvis tett oppfølging etter operasjon, og du får telefonnummeret direkte til kirurgen slik at du kan ringe med dine spørsmål hvis det skulle være noe.