Spørsmål og svar om laserbehandling

Spørsmål og svar om laserbehandling

  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/_NRgMNWhObY" width="560" height="315" title="Hvilke alternativer for laser har man?"}Hvilke alternativer for laser har man?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/ecbISRH1368" width="560" height="315" title="Hvor gammel bør man være for å utføre laserbehandling?"}Hvor gammel bør man være for å utføre laserbehandling?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/Lb8iT44Mb0M" width="560" height="315" title="Hva er forskjell på CO2 Laser og Fraxell?"}Hva er forskjell på CO2 Laser og Fraxell?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/oW1igz3tcrM" width="560" height="315" title="Hva slags bedøvelse brukes ved laseroperasjon?"}Hva slags bedøvelse brukes ved laseroperasjon?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/nMSt27rsGn4" width="560" height="315" title="Bør jeg ha forbehandling/etterbehandling i forbindelse med laseroperasjon?"}Bør jeg ha forbehandling/etterbehandling i forbindelse med laseroperasjon?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/pYutXmZZu-o" width="560" height="315" title="Hvordan er huden etter laseroperasjon?"}Hvordan er huden etter laseroperasjon?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/PkdMYkSLGuY" width="560" height="315" title="Hvordan behandler jeg huden etter behandling?"}Hvordan behandler jeg huden etter behandling?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/ODza79M0nzE" width="560" height="315" title="Når kan jeg sminke over huden og være i solen?"}Når kan jeg sminke over huden og være i solen?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/C_izPGijF24" width="560" height="315" title="Er det vondt og hvor lenge må jeg være borte fra jobb?"}Er det vondt og hvor lenge må jeg være borte fra jobb?{/modal}
  • {modal url="https://www.youtube.com/embed/FFkv-JOGnNE" width="560" height="315" title="Hvem bør ikke ta laserbehandling?"}Hvem bør ikke ta laserbehandling?{/modal}

Hvordan virker en CO2-laser?

CO2-laseren er kraftigere enn Fraxell-laseren. Den sender små lyspulser mot huden med en bestemt energimengde. Dette gjør at det ytterste hudlaget flasser av. Ved å passere over det samme området flere ganger, kan vi gå dypere ned i huden og på den måten slipe ned rynkene.

Både CO2-laseren og Fraxell-laseren påvirker underhuden slik at du får nydannelse av collagen og elastiske fibre og dermed får en betydelig hudforbedring. Denne effekten kommer vanligvis i løpet av 6-8 uker.

Hvordan virker en Fraxell-laser?

En Fraxell-laser lager et rutenett i huden slik at bare deler av hudoverflaten påvirkes. På denne måten tilheler huden raskere og rekonvalesenstiden forkortes betydelig. Den er imidlertid ikke så kraftig som en CO2-laser og egner seg ikke for å fjerne kraftige rynker, men er velegnet til å fjerne mindre rynker og pigmentflekker. Du får også en jevnere, penere og friskere hud med Fraxell. Begge laserne påvirker underhuden slik at du får nydannelse av collagen og elastiske fibre og dermed får en betydelig hudforbedring. Denne effekten kommer vanligvis i løpet av 6-8 uker.