Fjerne silikon eller bytte silikonproteser

en bloc kapselektomi explant

I Norge er det ca. 100.000 kvinner som har silikonproteser i brystene. Mange lurer på hvor lenge en silikonprotese holder og når den må byttes ut. Det er ikke noe entydig svar på dette da det er stor forskjell i kvalitet og holdbarhet på proteser.

 

Garanti Skifte protese Nedetid Fjerne silikon BII En bloc-operasjon Etter fjerning av silikon

 

Garanti på 10 år

De fleste proteseprodusentene har 10 års garanti mot at protesen sprekker. Derfor anbefaler man at protesene bør byttes etter ca. 10 år for å unngå komplikasjoner. Grunnen til dette er at det oppstår materialtretthet i protesene, og at de kan sprekke dersom man har dem for lenge, som igjen øker risiko for kapseldannelse.

Skifte protese

Uansett må man påregne å skifte silikonproteser en eller flere ganger i livet når man har lagt inn silikon. Det er også bedre å skifte protese «for tidlig enn for sent», da det er enklere å utføre operasjonen og beholde et fint resultat når protesen ikke er sprukket, eller det har oppstått hard kapsel.

Det er flere grunner til at kvinner velger å skifte protese. En av grunnene er som nevnt over, at protesen er gammel og bør skiftes. Andre vil bytte protese fordi de ønsker å endre volum eller form på brystet. Det kan være at de har ammet, gått opp eller ned i vekt slik at brystene har endret seg og protesen ikke passer lenger til brystet eller resten av kroppen. Noen har fått mer heng i brystet, for eksempel etter amming, og er da ofte i behov av et brystløft samtidig som man bytter protese. Noen ønsker annen form på brystet, for eksempel mer naturlig, myk protese med dråpeform (Motiva Ergonomix) i stedet for rund, litt stivere protese som var mye brukt tidligere. Kapseldannelse er annen årsak til å skifte protese og det blir da gjort kapselfjerning eller spalting av kapsel samtidig som man bytter protese. Eldre silikonproteser fra 90 tallet eller tidlig 2000 tallet, har økt risiko for kapsling enn dagens proteser fra for eksempel Motiva. Man skifter derfor til en ny generasjon silikonprotese som har lavere risiko for kapseldannelse i fremtiden.

Kortere nedetid

Ved skifte av silikonprotese er det vanligvis kortere nedetid og mindre smerter enn ved operasjon da man la inn silikon første gang. Grunnen til dette at brystet og eventuelt muskelen allerede har blitt tøyd ut etter første operasjonen. Man kan som oftest benytte seg av det gamle arret slik at man ikke trenger noe ekstra arr.

Fjerne silikon

En del kvinner ønsker å fjerne silikonprotesene. En grunn til å fjerne silikon kan være at man synes brystene er for store og ikke passer kroppen lenger. Dette gjelder særlig kvinner som la inn store proteser i ung alder og ikke føler det passer kroppen når de har blitt eldre. Enkelte kvinner har fått naturlig større bryster etter å ha gått opp i vekt, og har derfor ikke behov for ekstra volum i brystene. Andre kvinner ønsker å være «helt naturlige» og fjerne silikonprotesene, som de opplever som «kunstige». Hard kapsel er en grunn for noen. Kapseldannelse rundt protesene kan gi ømhet og smerter i brystene og noen kvinner ønsker derfor å fjerne protesene.

Breast Implant Illness (BII)

Noen kvinner opplever at de får systemiske bivirkninger av sine silikonproteser i form av hodepine, konsentrasjonsvansker, tretthet, muskel- og leddplager og autoimmune sykdommer. Dette fenomenet omtales om Breast Implant Illness (BII) og har vært omdiskutert siden 60-tallet. Det har vært gjort omfattende studier av sammenhengen mellom silikonproteser og slike plager uten at man sikkert har kunnet bevise at det er noen sammenheng. Likevel er det en del kvinner som opplever disse plagene og som føler seg bedre etter at silikonprotesene er fjernet.

En bloc-operasjon

fjerne silikon med kapsel

Ved mistanke om BII opereres protesen ut sammen med kapselen/hinnen rundt protesen i ett stykke, også kalt «en bloc»-operasjon eller en bloc kapselektomi. Målet med dette er å fjerne kapselen som har vært i kontakt med protesen slik at man minsker risiko for at det skal være igjen silikonpartikler i brystet etter at protesen er fjernet.

En bloc-operasjon er som oftest mulig når protesen ligger over brystmuskelen. Dersom protesen ligger under brystmuskelen er det derimot som oftest ikke mulig å utføre en bloc-operasjon da kapselen er vokst fast i brystmuskelen på forsiden og ribbein på bakside, slik at det å fjerne hele kapselen kan medføre skade på muskel og ribbein. I slike tilfeller fjerner vi så mye kapsel som det trygt lar seg gjøre, uten å skade noe.

Kirurgene ved Cosmo Clinic har utført et stort antall operasjoner på denne pasientgruppen, og har lang erfaring med fjerning av brystproteser og kapsel.

Hva skjer etter fjerning av silikon?

Dersom man velger å fjerne silikonprotesene (ofte kalt «explant»), vil brystene naturligvis bli mindre og mer hengete. Har man bra hudkvalitet/god elastikk i huden, kan brystene trekke seg sammen etterpå og en del av henget vil forsvinne av seg selv i løpet av 3 til 6 måneder. Kvinner som har heng i brystet før protesene fjernes, vil i mange tilfeller ønske å utføre et brystløft samtidig eller noen måneder senere for å stramme opp brystet og flytte brystvorten i riktig posisjon.

En del kvinner ønsker større bryster uten å legge inn silikon, og kan da få utført transplantasjon av eget fett til brystene i stedet for silikonproteser. Dette kan i noen tilfeller utføres samtidig som man fjerner gamle silikonproteser eller på et senere stadium hvis man opplever at brystene ble for små etter at protesene ble fjernet. Brystforstørrelse med eget fett utføres ved at vi suger ut fett fra et sted på kroppen, oftest mage eller lår, og injiserer fettet i brystene. Dette gir en naturlig forstørrelse av brystvolumet med lite synlige arr i huden. Samtidig oppnås permanent fettfjerning fra et uønsket område. Cosmo Clinics plastikkirurger har lang erfaring med fettransplantasjon og benytter seg av det nyeste utstyret på markedet for at du skal få et optimalt resultat.

 

Statistikk fjerne og legge inn silikon