PLASTISK KIRURGI I SÆRKLASSE
  • Explant: Fjerne brystproteser (silikon)

Bytte eller fjerne brystproteser (silikon) – explant

fjerne silikon proteser

I Norge er det ca. 100.000 kvinner som har silikonproteser i brystene. Mange lurer på hvor lenge en silikonprotese holder og når den må byttes ut. Det er ikke noe entydig svar på dette da det er stor forskjell i kvalitet og holdbarhet på proteser.

 

Garanti Skifte protese Nedetid Sjelden dren ved explant Fjerne silikon BII En bloc-operasjon Etter fjerning av silikon Før operasjonen Operasjonsdagen Etter operasjonen Spørsmål og svar

 

Garanti på 10 år

De fleste proteseprodusentene har 10 års garanti mot at protesen sprekker. Derfor anbefaler man at protesene bør byttes etter ca. 10 år for å unngå komplikasjoner. Grunnen til dette er at det oppstår materialtretthet i protesene, og at de kan sprekke dersom man har dem for lenge, som igjen øker risiko for kapseldannelse.

Skifte brystprotese

Uansett må man påregne å skifte silikonproteser en eller flere ganger i livet når man har lagt inn silikon. Det er også bedre å skifte protese «for tidlig enn for sent», da det er enklere å utføre operasjonen og beholde et fint resultat når protesen ikke er sprukket, eller det har oppstått hard kapsel.

Det er flere grunner til at kvinner velger å skifte protese. En av grunnene er som nevnt over, at protesen er gammel og bør skiftes. Andre vil bytte protese fordi de ønsker å endre volum eller form på brystet. Det kan være at de har ammet, gått opp eller ned i vekt slik at brystene har endret seg og protesen ikke passer lenger til brystet eller resten av kroppen. Noen har fått mer heng i brystet, for eksempel etter amming, og er da ofte i behov av et brystløft samtidig som man bytter protese. Noen ønsker annen form på brystet, for eksempel mer naturlig, myk protese med dråpeform (Motiva Ergonomix) i stedet for rund, litt stivere protese som var mye brukt tidligere. Kapseldannelse er annen årsak til å skifte protese og det blir da gjort kapselfjerning eller spalting av kapsel samtidig som man bytter protese. Eldre silikonproteser fra 90 tallet eller tidlig 2000 tallet, har økt risiko for kapsling enn dagens proteser fra for eksempel Motiva. Man skifter derfor til en ny generasjon silikonprotese som har lavere risiko for kapseldannelse i fremtiden.

Her kan du lese pasientenes erfaring etter bytting eller fjerning av silikon

 

Kortere nedetid

Ved skifte av silikonprotese er det vanligvis kortere nedetid og mindre smerter enn ved operasjon da man la inn silikon første gang. Grunnen til dette at brystet og eventuelt muskelen allerede har blitt tøyd ut etter første operasjonen. Man kan som oftest benytte seg av det gamle arret slik at man ikke trenger noe ekstra arr.

Sjelden dren ved explant

Ved fjerning av silikonproteser benyttes dren bare i sjeldne tilfeller her på Cosmo Clinic. Kirurgene ved Cosmo Clinic er svært nøye med å stanse tilløp til blødninger fra små blodkar (diatermi) under operasjonen. I tillegg får du medisiner som hindrer blødning. Det gjør at våre pasienter svært sjelden opplever blødning etter en slik operasjon.

For deg som pasient er fordelen med Cosmos metode dessuten at du svært sjelden trenger dren. Blødning som komplikasjon skjer kun i sjeldne enkelttilfeller. De fleste av våre pasienter uttrykker at tiden etter en explant (fjerning av protese) oppleves lettere, ikke minst fordi de – de aller fleste – slipper dren.

Fjerne silikon (explant)

En del kvinner ønsker å fjerne silikonprotesene. En grunn til å fjerne silikon kan være at man synes brystene er for store og ikke passer kroppen lenger. Dette gjelder særlig kvinner som la inn store proteser i ung alder og ikke føler det passer kroppen når de har blitt eldre. Enkelte kvinner har fått naturlig større bryster etter å ha gått opp i vekt, og har derfor ikke behov for ekstra volum i brystene. Andre kvinner ønsker å være «helt naturlige» og fjerne silikonprotesene, som de opplever som «kunstige». Hard kapsel er en grunn for noen. Kapseldannelse rundt protesene kan gi ømhet og smerter i brystene og noen kvinner ønsker derfor å fjerne protesene.

Breast Implant Illness (BII)

Noen kvinner opplever at de får systemiske bivirkninger av sine silikonproteser i form av hodepine, konsentrasjonsvansker, tretthet, muskel- og leddplager og autoimmune sykdommer. Dette fenomenet omtales om Breast Implant Illness (BII) og har vært omdiskutert siden 60-tallet. Det har vært gjort omfattende studier av sammenhengen mellom silikonproteser og slike plager uten at man sikkert har kunnet bevise at det er noen sammenheng. Likevel er det en del kvinner som opplever disse plagene og som føler seg bedre etter at silikonprotesene er fjernet.

En bloc-operasjon

fjerne silikon med kapsel

Ved mistanke om BII opereres protesen ut sammen med kapselen/hinnen rundt protesen i ett stykke, også kalt «en bloc»-operasjon eller en bloc kapselektomi. Målet med dette er å fjerne kapselen som har vært i kontakt med protesen slik at man minsker risiko for at det skal være igjen silikonpartikler i brystet etter at protesen er fjernet.

En bloc når protesen ligger over muskelen

Dersom det er mistanke om BII, fjerner vi alltid hele kapselen når protesen ligger over muskelen og en bloc-operasjon der kapsel og protese fjernes i ett stykke er som oftest mulig. Kapselen sitter da mot brystvevet i fremre del og brystmuskelen i bakre del, og hele kapselen fjernes med lav risiko for komplikasjoner.

En bloc når protesen ligger under muskelen

Dersom protesen ligger under brystmuskelen, sitter kapselen mot brystvevet i fremre nedre del, mot brystmuskelen i fremre øvre del og mot ribben i bakre del. I noen tilfeller er det mulig å gjøre en bloc med lav risiko for komplikasjoner, men som oftest utfører vi ikke en bloc-operasjon da fjerning av kapselen kan medføre skade på muskel og ribben og hull inn til lungen, også kalt pneumothorax. Studier fra USA har vist at 1 av 20 som får utført en bloc under muskelen får hull inn til lungen, hvilket er en svært alvorlig komplikasjon som medfører innleggelse på intensivavdeling på sykehus, og i verste fall kan være livstruende. På Cosmo Clinic setter vi sikkerhet og trygghet først og fjerner derfor ikke hele kapselen mot ribben dersom den sitter fastvokst og er vanskelig å fjerne, nettopp for å unngå slike komplikasjoner. I slike tilfeller fjerner vi så mye kapsel som det trygt lar seg gjøre, uten å skade noe.

Hva skjer etter «explant»?

Dersom man velger å fjerne silikonprotesene (ofte kalt «explant»), vil brystene naturligvis bli mindre og mer hengete. Har man bra hudkvalitet/god elastikk i huden, kan brystene trekke seg sammen etterpå og en del av henget vil forsvinne av seg selv i løpet av 3 til 6 måneder. Kvinner som har heng i brystet før protesene fjernes, vil i mange tilfeller ønske å utføre et brystløft samtidig eller noen måneder senere for å stramme opp brystet og flytte brystvorten i riktig posisjon.

 

En del kvinner ønsker større bryster uten å legge inn silikon, og kan da få utført transplantasjon av eget fett til brystene i stedet for silikonproteser. Dette kan i noen tilfeller utføres samtidig som man fjerner gamle silikonproteser eller på et senere stadium hvis man opplever at brystene ble for små etter at protesene ble fjernet. Brystforstørrelse med eget fett utføres ved at vi suger ut fett fra et sted på kroppen, oftest mage eller lår, og injiserer fettet i brystene. Dette gir en naturlig forstørrelse av brystvolumet med lite synlige arr i huden. Samtidig oppnås permanent fettfjerning fra et uønsket område. Cosmo Clinics plastikkirurger har lang erfaring med fettransplantasjon og benytter seg av det nyeste utstyret på markedet for at du skal få et optimalt resultat.

 

Statistikk fjerne og legge inn silikon

Før operasjonen

Du bør være frisk og ikke ha noen alvorlige sykdommer. Bruker du blodfortynnende medisiner, må du ha sluttet med disse 14 dager før inngrepet. Du bør heller ikke ta tran, Omega-3, A-, D-, E- eller K-vitamin 10 dager før da dette også øker blødningsrisikoen.

Ta gjerne på deg løstsittende, vide klær, gjerne genser med glidelås.

Du må ikke bruke nikotin (røyk, snus, e-sigaretter, nikotin tyggegummi) 2 uker før og 2 uker etter inngrepet. Nikotin gjør at blodkar trekker seg sammen og at blodsirkulasjonen og oksygentilførselen til såret blir nedsatt. Cellene i såret får ikke tilført den næringen de trenger for å gro, legemidler som antibiotika kommer ikke fram til såret og sårvæske transporteres dårligere bort fra såret.

Operasjonsdagen tar du en dusj og vasker hals-, kropp- og armhuleområdet med Hibiscrub såpe. Håret kan du vaske med din vanlige sjampo. Du må ikke smøre deg med fuktighetskrem eller bruke sminke og neglelakk. Sett opp håret eller samle det i en hestehale.

Du må være fastende minst 6 timer før operasjonen. Det vil si at du ikke kan drikke eller spise i dette tidsrommet bortsett fra å ta de medisinene du skal ta 1 time før inngrepet.

 

Operasjonsdagen

Kom fastende til avtalen. Det vil si at du ikke drikker eller spiser på seks timer før inngrepet. Når du kommer til klinikken vil kirurgen ta bilder, og eventuelt tegne på deg. Du tas inn til oppvåkningen hvor du får en seng og føres videre inn til operasjonsstuen hvor anestesilege, anestesisykepleier og operasjonssykepleier tar hånd om deg. Du får en nål i armen og sovner etter kort tid. Du vil bli vasket i sprit og operasjonsområdet dekkes med sterile duker.

Protesene fjernes vanligvis gjennom det gamle arret og huden lukkes med sting som er selvoppløsende. Det legges tape på arrene som du bytter etter tre uker. Deretter bytter du tape annenhver uke.

Vi legger på deg en bandasje eller en BH.

Etter operasjonen

Dersom vi ikke fjerner kapsel, vil vanligvis inngrepet være lite smertefullt og du kan være i tilnærmet vanlig aktivitet etter 2-3 dager. Vær forsiktig med å strekke armene høyt over hodet.
Komplikasjoner er sjelden ved dette inngrepet.

Vi anbefaler at man bruker en stram BH i 6 uker etter fjerning av proteser med kapsel. Det oppstår et hulrom som skal gro sammen etter explant, og dette gror best sammen dersom det brukes kompresjon fra utsiden. Det oppstår alltid noe sårvæske etter fjerning av kapsel, dette tar kroppen oftest hånd om selv, men kompresjon vil minske produksjon av væske i brystet. En sjelden gang må man stikke inn en nål og tappe ut væske.

Vi anbefaler ikke massasje av brystene, da dette potensielt drar i det innvendige såret.

Inndragninger og søkk i huden vil som oftest jevne seg ut av seg selv med tiden.

Enkelte pasienter opplever at de får oppblåst mage etter operasjonen. Dette kommer av medisinene man får. Det er helt ufarlig og pleier å gå over etter noen dager.

Spørsmål og svar om fjerning av silikon

Kan jeg få utført brystløft i samme operasjon som protesene fjernes?

Etter å ha fjernet silikonproteser, vil brystene naturligvis bli mindre og mer hengete. Har du bra hudkvalitet og god elastikk i huden, kan brystene trekke seg sammen og en del av henget vil forsvinne av seg selv i løpet av 3 til 6 måneder. Kvinner som har heng i brystet før protesene fjernes, vil ofte ønske å utføre et brystløft samtidig eller noen måneder senere for å stramme opp brystet og flytte brystvorten i riktig posisjon.

Dersom du har et stort heng eller forskjell mellom brystene, vil det oftest gi best resultat å gjøre brystløftet 3-6 måneders etter protesene er fjernet. Da er det enklere å justere sideforskjell, samt at brystet får mulighet til å trekke seg noe sammen først slik at løftet blir mindre. Dersom man har et «moderat» heng, vil man ofte kunne oppnå et godt resultat med å gjøre løftet samtidig. Fordelen med å gjøre det i samme operasjon, er at du slipper å gjennomgå to inngrep, hvilket de fleste foretrekker. Kirurgen vil kunne forklare deg fordeler og ulemper med de to forskjellige framgangsmåtene når du blir undersøkt ved konsultasjon.

Hvor lenge etter protesefjerning med kapselfjerning må man vente før man kan trene?

Etter protesefjerning med kapselfjerning kan man trene fritt etter 6 uker. Etter 3 uker kan man trene lett så lenge man ikke bruker armer.

Må jeg bruke kompresjonsbånd/støttebånd etter å ha fjernet silikonprotesene?

Dersom kapselen er fjernet må du ha brystbånd i 3 dager. Dersom kapselen ikke er fjernet er det tilstrekkelig med bh uten bånd.

Hvor lang tid etter operasjonen kan jeg bade i klorvann?

Du kan bade når arret er grodd og det ikke er sårskorper lenger. Vanligvis etter 3-4 uker. Ta kontakt med klinikken dersom du er usikker.

Kan jeg ligge på siden etter å ha fjernet brystprotesene?

Ja, du kan ligge på rygg og på siden etter protese- og kapselfjerning, men ikke på magen. 

Er det normalt at det klør etter operasjonen?

Ja. Kløe i dagene etter operasjon skyldes som oftest bandasjen eller behåen som gjør at det blir varmt og noe tett. Noen kan få varmeutslett. Kløe i ukene etter operasjon er ganske vanlig i området rundt såret og ofte et tegn på at det gror. Dersom kløen er plagsom, kan du ta en vanlig allergitablett som ofte hjelper mot kløe.

Hvor lenge etter at man er ferdig med amming må man vente med fjerning av brystimplantater?

 Du må vente i minst tre måneder etter at du sluttet å amme før du kan opereres.

Når kan man amme igjen hvis man får flere barn?

Det er jo vanligvis minst 9 måneder mellom operasjon og amming er aktuelt, så…

 

Les mer

Risk of Connective-Tissue Diseases and Other Disorders after Breast Implantation

 

 

Cosmo Clinic Oslo

 

 

 
Cosmo Clinic

Plastikkirurgisk kompetansesenter

Medisinsk ansvarlig lege:
Tomm Bjærke

Adresse

Besøksadresse Nydalen (Sandaker):
Sandakerveien 114 B
0484 Oslo (se kart)

Kontakt

Tlf: 21 05 56 60 eller 91 90 53 13
Epost: post@cosmoclinic.no

Org.nr.: 817 655 742.
Oslo - Norge

Sosiale medier

Facebook-logo    LOGO instagram

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for analyser. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du dette. Du kan selv skru av lagring av cookies i nettleseren du bruker.
Personvernerklæring - Cookies

Innhold © Cosmo Clinic.

Bestill konsultasjon