Fleur de lis (FLD)

Fleur de lis-operasjon. Kirurg: Marius Solli-Nilsen

Fleur de lis (FLD) er en teknikk hvor man kombinerer hudfjerning i både horisontal og vertikal retning. Navnet fleur de lis (uttales: flør dø lis) kommer fra fransk og betyr liljeblomst. Det sikter til et velkjent ikon bl.a. brukt av speiderbevegelsen. Når teknikken har fått dette navnet, er det fordi utbredelsen av huden som fjernes typisk vil ha et utseende som dette symbolet. Arret vil se ut som bokstaven T snudd på hodet, derav betegnelsen omvendt T-snitt.

Pasienter som har gjennomgått større vekttap, enten det er etter gjennomgått fedmereduserende kirurgi eller som følge av større livsstilsendringer, vil ofte ha betydelige hudoverskudd. Alt ettersom hvor mye hudoverskudd man har på magen og flankene, vil man tilpasse den kirurgiske teknikken for å gi optimal hudoppstramming og et best mulig resultat. Hudoverskuddet ved vekttap mer enn 30 kg er sjelden begrenset til mageregionen alene og man vil som regel også ha løs hengende hud som strekker seg over hofteregionene med et avflatet og strukket seteparti.

Ved et nedre kroppsløft vil man ved å fjerne hud som et belte i en 360 graders utbredelse fjerne mesteparten av den løse huden på mage og hofter samtidig som setepartiet løftes og forkortes. Hos et mindretall av pasientene, vil det allikevel være et hudoverskudd som ikke lar seg fjerne ved denne teknikken. Særlig hos pasienter som ved maksimalvekt har hatt en dominerende fettansamling til mageregionen, vil man stå igjen med et hudoverskudd som kun lar seg fjerne ved at man utvider snittføringen med en vertikal forlengelse fra nedre del av magen og helt opp til brystbenspissen. Ved å fjerne hud vertikalt vil man også få en oppstramming i horisontal retning.

Teknikken hvor man kombinerer hudfjerning i både horisontal og vertikal retning har fått navnet fleur de lis (uttales: flør dø lis) av fransk som betyr liljeblomst, og sikter til et velkjent ikon bl.a. brukt av speiderbevegelsen. Når teknikken har fått dette navnet, er det fordi utbredelsen av huden som fjernes typisk vil ha et utseende som dette symbolet.

Fleur de lis - omvendt T-snitt

Etter at huden er fjernet og man har lukket sårkantene, vil arret ha en utbredelse som bokstaven T snudd på hodet. Dette er grunnen til at operasjonen blant mange også omtales som omvendt T-snitt eller på engelsk: Inverted-T abdominoplasty.

Det er et mindretall av pasienter som trenger denne teknikken, da man ved et nedre kroppsløft langt på vei vil lykkes med å fjerne hudoverskuddet også i horisontal retning ved at huden strekkes nedover mot den bredere hofteregionen. Dette er samme effekten man kan forestille seg ved å tre en strømpe nedover en kjegle. Om alternativet ikke er et nedre kroppsløft (360 graders belteplastikk), men en konvensjonell mageplastikk fra hoftekam til hoftekam, vil man dessverre altfor ofte ende opp med et mangelfullt resultat med et betydelig gjenværende hudoverskudd i horisontal retning. Dette kan på en enkel måte demonstreres ved at man ber pasienten lene seg fremover som i en stående stupeposisjon.  Et gjenværende horisontalt hudoverskudd vil komme til syne som 2 langsgående hudvalker helt fra brystregionen ned til bukselinningen.

I disse tilfellene finnes det ingen gode alternativer til bukplastikk med fleur de lis-metoden. Arret som går fra brystbenspissen og ned til trusekanten vil man tilstrebe å gjøre så pent som mulig, og selv om det ikke blir usynlig vil det med tiden oftest bli upåfallende.

Marius Solli-Nilsen

Rekonstruktiv plastikkirurgi