Brystforstørring med proteser av silikon

Føler du at brystene ikke passer til kroppsformen din? Da kan en brystforstørring være løsningen for deg!

«Anbefaler Cosmo Clinic på det varmeste!»

Våre plastikkirurger har lang erfaring med brystforstørring med både runde og dråpeformede silikonproteser. Brystforstørring er det vanligste inngrepet innen plastisk kirurgi.

Cosmo Clinic tilbyr de nyeste operasjonsteknikkene og gjør som en av få klinikker brystforstørrelse via armhulen med kikkehullsteknikk, brystforstørrelse med ekstra korte arr, samt Motiva hybrid der vi gjør brystforstørrelse med silikonprotese og eget fett i kombinasjon. Vi benytter brystproteser med høyeste kvalitet fra anerkjente Motiva og Mentor. Cosmo Clinic tilbyr også 3D-simulering slik at du kan se forventet resultat av din brystforstørring.

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon hos spesialist i plastisk kirurgi på telefon: 21 05 56 60 eller kontakt oss på post@cosmoclinic.no.

Cosmo Clinic tilbyr alle typer plastisk kirurgi. Våre topp moderne lokaler ligger diskré til i Nydalen sentralt i Oslo, like ved BI og Storo Storsenter. Det er gode parkeringsmuligheter og lett atkomst med kollektivtransport. Det er kort ventetid og konsultasjon er gratis.


Hvem egner seg for brystforstørring?

Brystforstørring med silikonproteser er en av de vanligste plastikkirurgiske operasjonene og inngrepet har høy pasienttilfredshet.

For kvinner er brystene en viktig del av kroppen og er du misfornøyd med brystene kan dette ha negativ effekt på selvfølelsen. For enkelte kan derfor en operasjon være løsningen.

Det finnes ulike grunner til at kvinner ønsker en brystforstørrende operasjon, og vi vil alltid vurdere den enkeltes behov før et inngrep.

Hvis du har lite heng i brystene vil en brystforstørring alene oftest gi deg det resultatet du ønsker. Dersom du har ammet barn og har heng, kan det være nødvendig med en kombinasjon av brystløft og brystforstørring. Noe forenklet kan man si at brystproteser endrer størrelsen og brystløft endrer fasongen.

Noen kvinner har utviklingsforsyrrelser/avvikende fasong (tubulære bryst) eller sideforskjeller mellom brystene. I slike tilfeller utfører vi spesialiserte tilleggsoperasjoner sammen med en brystforstørring.

Før-etter-bilder brystforstørring

Ved en konsultasjon om brystforstørring hos Cosmo Clinics plastikkirurger vil du få se før-og-etter-bilder. Bilder av bryster før og etter operasjonen gjør at du kan se hvilket resultat du kan forvente ved en operasjon, og gjør det lettere for deg å ta riktig beslutning sammen med plastikkirurgen. I henhold til norsk lov er det ikke tillatt å vise før-etter-bilder av kosmetisk kirurgi på vår hjemmeside eller i annen markedsføring. Derfor vil du først få se slike bilder når du kommer til konsultasjon på vår klinikk.

Cosmos spesialister har mer enn 20 års erfaring

Når du skal utføre brystforstørring, er det viktig å velge rett kirurg som du føler deg trygg på.

Våre plastikkirurger overlege Tomm Bjærke og overlege Thomas Berg har spesiell kompetanse innen bl.a. ansiktsoperasjoner og brystforstørring. De tilbyr også brystforstørrelse med kikkehullsteknikk fra armhulen og brystforstørring med eget fett. Med mer enn 20 års erfaring med brystforstørring og plastisk kirurgi er de med andre ord et trygt valg for din brystoperasjon.

Adresse: Sandakerveien 114 B, , 0484 Oslo (se kart)
Telefon: 21 05 56 60
Epost: post@cosmoclinic.no
Åpningstider:
Mandag - Fredag: 8-16


Brystforstørring via armhulen

Det er økende etterspørsel etter brystforstørring uten å få arr i underkant av brystet. Dette kan være veldig viktig for kvinner med mørk hudtype som har tendens til å danne mindre pene arr (keloid) eller andre som ønsker å skjule arret .

Vi tilbyr derfor også transaxillær brystforstørrelse (innlegg via armhulen). Dette gjøres enkelt med kikkehullsteknikk, hvor vi fører brystprotesene inn gjennom en åpning i armhulen.

I disse tilfellene bruker vi kun Motiva Ergonomix-proteser som er svært myke og som egner seg spesielt til kikkehullsteknikk via små arr.


Brystforstørring med korte arr

Med ny teknologi som smale LED lyshaker, spesielle innføringshylser og meget elastiske proteser fra Motiva, kan vi nå legge inn silikonprotesene med svært korte snitt under brystet. Vi har lagt inn 550 ml via et 3 cm langt snitt!


Brystprotese kombinert med fettransplantasjon

Vi tilbyr nå Motiva Hybrid. Dette er en kombinasjon av brystforstørrelse med Motiva Ergonomix-proteser og samtidig fettransplantasjon til brystet. Dette er en operasjonsmetode som gjør at vi lettere kan korrigere asymmetri dersom du har et stort og et lite bryst. Vi kan på denne måten også redusere størrelsen på silikon protesen og øke volumet med ditt eget fett. Ved bruk av denne teknikken kan du få mer symmetri av brystene og oppnå den størrelsen du ønsker med en mindre silikonprotese

Motiva brystprotese


Runde og dråpeformede brystproteser

Vi skiller mellom runde og dråpeformede brystproteser. Disse finnes igjen i mange varianter: lavprofil, medium profil, høy profil og ekstra høy profil. Profilen forteller deg hvor høye protesene er. Jo høyere de er, jo mer unaturlige blir brystene. Du trenger ikke ha noen formening om hva du ønsker før du kommer til konsultasjon, for vi hjelper deg å velge den silikonprotesen som gir best resultat til akkurat din kropp.

Har du svært små bryst og lite underhudsfett, anbefaler vi i de fleste tilfeller dråpeformede proteser.

Dråpeformede proteser har lite fylde i øvre del og mye fylde i nedre del. Ulempen med dråpeformede brystproteser er at de kan rotere. For å redusere faren for rotasjon, må protesene ha en ru overflate. Proteser med rue overflater gir blant annet øktgrad av hard kapsel .

Runde brystproteser vil se like ut selv om de roterer. Cosmo Clinic anbefaler i de fleste tilfeller runde og myke Ergonomix-proteser fra Motiva, som gir et litt dråpeformet utseende. Dette gjør at du får svært naturlige og fine bryster. Ergonomix-protesene er dessuten ekstremt myke og vi kan derfor legge de inn gjennom små arr.

Skal protesene legges over eller under brystmuskelen?

Når man utfører en brystforstørring, kan man velge om protesene skal legges over eller under brystmuskelen. Brystforstørring med protesene over muskelen var den vanligste plasseringen i mange år, men etter hvert har de fleste gått over til å legge protesene under muskelen. Det er fordeler og ulemper ved begge plasseringer og det har nå vært en liten dreining av pendelen igjen for å legge protesen over muskelen.

Dersom man er veldig tynn og skal ha en stor protese, velger man i de fleste tilfellene å legge brystprotesene under muskelen. Grunnen til dette er at man ønsker jevnere overgang mellom brystet og brystveggen. Muskelen presser mot protesen i øvre del slik at protesen blir flatere oppad og mot utringningen. I tillegg har muskelen en viss tykkelse som skjuler protesekantene bedre og det er mindre risiko for folder på brystet (ripling). Brystet blir også mer stabilt når protesene legges under muskelen. En ulempe ved plassering under muskelen er at brystene vil flytte seg til siden når man bruker brystmuskelen aktivt. I tillegg vil man miste noe styrke i brystmuskelen. Driver man for eksempel med fitness, vil de fleste velge å legge protesene over muskelen for å ikke skade muskelen. Det er mer smertefullt å legge protesene under muskelen, men de fleste er i fin form etter 2-3 dager. 

Har man bra elastikk i huden, et bryst med litt størrelse, ikke er så tynn og samtidig ikke ønsker så stor protese, vil en plassering over muskelen kunne gi et enda mere naturlig resultat. Brystprotesene ligger da under brystkjertelvevet og oppå brystmuskelen. Protesene vil være en del av brystet, flytter seg naturlig med brystet når man tar på brystene og man unngår bevegelse av brystene når man aktiverer brystmuskelen. 

Har man heng i brystene eller har tuberøse bryst, vil en plassering av protesene under muskelen ofte ikke være hensiktsmessig da det kan medføre en skygge/kant i nedre del av brystet (double bubble). Ved heng i brystet kan man imidlertid gjøre et brystløft og deretter legge protesene under muskelen, enten i samme operasjon, eller ved to separate inngrep. Ved tuberøse bryst er det viktig å spile ut den nedre del av brystet og dette oppnås best når protesene legges over muskelen. 

Ønsker du innleggelse av brystproteser fra armhulen, gjøres dette kun med kikkehullsteknikk under brystmuskelen.

Lurer du på hvor det er best å legge brystprotesene hos deg? Bestill time for en uforpliktende konsultasjon hos spesialist i plastisk kirurgi på telefon 21 05 56 60 eller kontakt oss på post@cosmoclinic.no.

Garanti ved brystforstørring med silikonproteser

Garantitiden gjelder i 5 år fra første gangs operasjon ved vår klinikk. Garantien forutsetter at du har fulgt våre retningslinjer etter operasjonen og en eventuell reoperasjon må skje ved Cosmo Clinic. Garantien gjelder ikke ved skifte av proteser.

Lekkasje: Dersom det er vist lekkasje fra protesen ved MR-undersøkelse skifter vi ut protesen kostnadsfritt med tilsvarende protese (størrelse/ fasong og plassering).

Kapsel: Dersom det har oppstått en hard kapsel rundt protesen (Baker grad 3 og 4) korrigerer vi dette kostnadsfritt. Denne garantien gjelder ikke dersom du har vært gravid eller ammet i garantiperioden og omfatter ikke skifte av størrelse/ type protese eller plassering av protesen. Garantitiden forlenges ikke etter korreksjon for kapseldannelse eller ved skifte av størrelse/ type protese.
Dersom du angrer på inngrepet fjernes begge proteser kostnadsfritt, men eventuelle tilleggsoperasjoner (f. eks. brystløft) må du selv bekoste.

I tillegg til dette har Motiva egen garanti på 10 år dersom det skulle oppstå lekkasje eller hard kapsel (Baker grad 3 og 4). Mentor har livstidsgaranti ved lekkasje og 10 års garanti for hard kapsel (Baker grad 3 og 4). Du kan lese mer om produsentenes garantivilkår på deres hjemmesider.

Valg av brystprotese

Vi ønsker å oppnå en naturlig og proporsjonal forstørrelse av brystene som passer din kropp. For å anslå riktig protesestørrelse tar kirurgen mål av brystene dine og du vil få prøve proteser med forskjellig størrelse som legges inn i BH.

I tillegg tilbyr Cosmo Clinic 3D-datasimulering som er et relativt nytt hjelpemiddel hvor vi kan simulere forventet resultat av en brystforstørring som et 3D bilde på skjerm. Ved hjelp av et dataprogram kan du velge forskjellige proteser og simulere utseende på brystene dine etter operasjon. Denne undersøkelsen egner seg best for de som har lite brystvev og er mindre egnet dersom man har hengende bryster.

Basert på dine ønsker og undersøkelsen av brystene vil kirurgen kunne foreslå flere alternativer som kan være passende for deg. Du kan selv velge den størrelsen du foretrekker.

Cosmo Clinic benytter proteser fra Motiva og Mentor som begge har meget høy kvalitet og god vitenskapelig dokumentasjon. Motiva har runde proteser med en ny type silikonskall (nanoteksturering) som har vist seg å gi meget lav forekomst av kapseldannelse og væske rundt protesen. I tillegg har Motivas proteser en spesiell form for gele (Ergonomix) som gir et mykt og naturlig bryst. Mentor produserer både runde og anatomiske proteser. Vi benytter i hovedsak Mentors dråpeformede proteser som har lavest forekomst av langtidskomplikasjoner blant protesene med ru overflate på markedet.

Fakta om brystforstørring

  • Brystforstørring har i mange år nå vært det vanligste inngrepet i kosmetisk kirurgi.
  • I Norge er silikonproteser helt dominerende ved brystforstørringer.
  • Det er mulig å kombinere silikonproteser med fettransplantasjon.
  • I USA (2016) brukes saltvannsproteser ved 16% av de brystforstørrende operasjonene.
  • Saltvannsproteser brukes mindre og mindre fordi silikonproteser holder formen bedre. Dessuten gir saltvannsproteser oftere ripling (folder i brystet).


Tubulære bryster

Behandlingen av tubulære bryster må tilpasses individuelt og operasjonen kan i mange tilfeller være komplisert. Det er derfor viktig at behandlende plastikkirurg har erfaring i behandling av tubulære bryster. Behandlingen går ut på å få en naturlig form på brystene samt gjenskape symmetri i de tilfellene brystene har forskjellig størrelse. Ofte brukes siikonprotese for å gjenskape volumet i særlig nedre del av brystet samt få en penere form. I tillegg kan det være aktuelt å løfte brystvorten og stramme opp og minske brystvortekomplekset.

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon hos spesialist i plastisk kirurgi på telefon 21 05 56 60 eller kontakt oss på post@cosmoclinic.no.

Før operasjonen

Du bør være frisk og ikke ha noen alvorlige sykdommer.

Bruker du blodfortynnende medisiner, må du ha sluttet med disse 14 dager før inngrepet. Du bør heller ikke ta ta tran,Omega-3, A, D, E- og K-vitamin 10 dager før da dette også øker blødningsrisikoen.

Ta gjerne på deg løstsittende, vide klær, gjerne genser med glidelås.

Du må ikke bruke nikotin (røyk, snus, e-sigaretter, nikotin tyggegummi) 2 uker før og 2 uker etter inngrepet.

Operasjonsdagen tar du en dusj og vasker hals-, kropp- og armhuleområdet med Hibiscrub såpe. Du må ikke smøre deg med fuktighetskrem eller bruke sminke og neglelakk.

Du må være fastende minst 6 timer før operasjonen. Det vil si at du ikke kan drikke eller spise i dette tidsrommet bortsett fra å ta de medisinene du skal ta 1 time før inngrepet.

Selve operasjonen

På operasjonsdagen møter du fastende, kirurgen vil markere operasjonsområdet og ta bilder av operasjonsområdet.

Du vil deretter få treffe operasjonsteamet som består av narkoselege, narkosesykepleier og operasjonssykepleier. De vil overvåke deg under hele operasjonen og sørge for at du har det trygt hele tiden.

Operasjonen foregår i full narkose.

Det legges vanligvis et snitt på ca. 4-5 cm i brystfolden, eventuelt i armhulen. Deretter lages det en lomme under eller over muskelen med plass til protesen. Denne legges inn sterilt og huden lukkes med sting som forsvinner av seg selv. Til slutt legges det på kirurgisk tape, bandasje, BH og et brystbånd i øvre kant av brystet.

Operasjonen varer ca. en time, deretter vil du være på oppvåkningsavdelingen i ca. 1-2 timer. Når du føler deg i form til hjemreise vil du bli utskrevet fra avdelingen. Det er viktig at du har avtalt med noen som kan komme å hente deg. Vi fraråder at du reiser hjem uten tilsyn.

Første døgnet etter operasjonen anbefaler vi at du oppholder deg ikke mer enn 2 timers kjøreavstand fra klinikken. Selv om risikoen for blødninger er liten, samt at disse som regel vil være selvbegrensende, kan en blødning medføre stort ubehag og det er ønskelig å behandle disse så snart som mulig.

Etter operasjonen

Har du gjort brystforstørring med silikonproteser, gjelder følgende:

Brystene vil kjennes stramme og svært struttende med umiddelbart etter operasjonen pga. hevelse. Etter 4-5 uker tøyes huden og brystene blir rundere og får en mer naturlig fasong.

Det endelige sluttresultatet ser man ikke før det har gått 3-4 måneder, på dette tidspunktet har vi vanligvis en kontroll på klinikken. Du ringer selv og bestiller time. Det er også viktig å bruke en sports-BH som gir god støtte i 6 uker. Denne bruker du dag og natt i 2 uker og 4 uker på dagtid. BH en får du kjøpt på klinikken.

Det er viktig å ta det med ro de første ukene for å få et best mulig resultat. Det viktigste er å unngå å strekke armene høyt de første 3 ukene og å unngå å løfte tungt i samme periode. Dersom du har anatomiske proteser anbefaler vi å unngå tunge løft de første 6 ukene etter operasjonen da dette kan redusere risikoen for forskyvninger/ rotasjonsproblemer.

Vi anbefaler at du benytter kirurgisk tape over arrene i 3 måneder etter operasjonen. Tapen skiftes første gang når stingene fjernes og deretter ca annenhver uke. Vi anbefaler Micropore kirurgisk tape som kan kjøpes på apoteket.

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon hos en av Cosmo Clinics spesialister i plastikkirurgi på telefon 21 05 56 60 eller kontakt oss på post@cosmoclinic.no.

Komplikasjoner ved brystforstørring

Infeksjon ved brystforstørring med silikonproteser forekommer hos ca. 1/500. Man blir da nødt til å ta ut protesene og avvente i minst 3 måneder før man eventuelt legger inn nye proteser. For å motvirke infeksjon er det viktig at man vasker seg med Hibiscrub såpe kvelden før og morgenen operasjonsdagen.

Blødning ved brystforstørring med silikonproteser

Forekommer hos cirka 1/200. Det merkes ved at det ene brystet blir unormalt stort, sprenger og er smertefullt. En blødning kommer vanligvis etter 6-8 timer etter inngrepet. Det er viktig å ta det med ro det første døgnet. Risikoen for blødning etter 1 døgn er svært liten.

Kapseldannelse ved brystforstørring med silikonproteser

Protesen er et fremmedlegeme og det dannes en tynn vevshinne rundt alle proteser. Dette skjer svært rask etter operasjonen og er helt normalt. Noen får imidlertid en sammentrekning av denne hinnen. Denne vil da klemme på protesen.

Ripling

Ripling (små bølger) betyr folder i huden over protesen. Vanligste årsak er at proteselommen er for liten eller at det er svært tynn huddekning over protesen. Ripling er vanligere ved plassering over muskelen og er èn av grunnene til at man velger å legge protesene under muskelen. Jo bløtere silikongele det er i protesen jo større er forekomsten av rippling.

Rotasjon av anatomiske silikonproteser

Ulempen med anatomiske proteser er at de kan rotere og legge seg i en uønsket posisjon. Forekomsten av betydelige rotasjonsfeil anslås i mange studier til å være lav, ca 2% .

Redusert følelse etter brystøkning

Det er vanlig med redusert følelse fra brystvorte området og ned til brystfolden. Følelsen kommer vanligvis gradvis tilbake i løpet av noen måneder. Brystvortene er vanligvis overfølsomme i starten og vil da ofte normaliseres etter noen måneder, men dette kan ta opptil ett år. I noen tilfeller mister man følelsen i brystvortene permanent.

Stikninger

Det er vanlig med stikninger, brennende følelse og andre smertesensasjoner i brystene etter inngrepet. Vanligvis er det ensidig og skyldes at tynne hudnerver skades eller settes på strekk under operasjonen. Disse plagene kommer ofte etter noen uker eller måneder og forsvinner igjen. Er du i tvil, ta kontakt med klinikken.

Brystimplantat-relatert anaplastisk kjempecelle lymfom (BI-ALCL)

Dette er en relativt nytt fenomen som vanligvis innebærer at det oppstår en væskeansamling rundt brystprotesen. Dette kan ledsages av kapselsammentrekning og/eller en svulst utgående fra kapselen rundt protesen. BI-ALCL forekommer er svært sjelden og kun ved proteser med ru overflate.

Erfaring med Cosmo Clinic etter brystforstørring

«Jeg var i tvil om jeg skulle foreta brystforstørring eller ikke, men under konsultasjonen med lege Tomm Bjærke ble jeg både beroliget og trygg på at protesetypen Motiva, lege Tomm Bjærke og klinikken Cosmo var det rette valget for meg. Dette grunnet solid kunnskap, profesjonalitet, erfaring og god kundeservice. Selv inngrepet og restitusjonsfasen gikk fint og her var lege Bjærke tilgjengelig, hyggelig og støttende om jeg hadde behov for en samtale eller en liten kontroll. Jeg har blitt tatt meget godt vare på, fra konsultasjon til operasjon og i tiden etter. Resultatet er jeg svært fornøyd med, og det føles helt naturlig. […] Jeg vil anbefale Cosmo Clinic og lege Tomm Bjærke til alle som ønsker å gjøre en forbedring eller korrigering av sitt utseende. Her blir man tatt spesielt godt vare på og man føler seg både verdsatt og trygg. Terningkast 6 og full stjerne-pott herfra.» (Kvinne, 32 år)

«Jeg fikk lagt inn proteser (Allergan) for 3 år siden på en annen klinikk. Etter kun 6 mnd hadde jeg fått kapsel på begge bryst og var plaget med smerter og harde bryst. Jeg ble anbefalt Cosmo Clinic av en venninne og bestilte en konsultasjon hos Dr. Bjærke. Han var veldig hyggelig og klinikken super lekker. Jeg ble operert med fjerning av kapsel og byttet proteser til Motiva. Operasjonsdagen følte jeg meg utrolig godt ivaretatt og alle på klinikken var profesjonelle og hjelpsomme. Jeg er kjempefornøyd med de nye brystene mine. Nå er de myke, smertefrie og super flotte. Jeg anbefaler Cosmo Clinic på det varmeste!!!» (Kvinne 28 år)


Cosmo Clinic, Nydalen i Oslo

Cosmo Clinic tilbyr alle typer kosmetisk kirurgi. Våre eksklusive, topp moderne lokaler ligger diskré til i Nydalen sentralt i Oslo, like ved BI og Storo Storsenter. Det er gode parkeringsmuligheter og lett atkomst med kollektivtransport. Konsultasjon er helt uforpliktende.

Adresse: Sandakerveien 114 B, , 0484 Oslo (se kart)
Telefon: 21 05 56 60
Epost: post@cosmoclinic.no
Åpningstider: Mandag - Fredag: 8-16


Fortsatt usikker?

Vi hjelper deg gjerne. Bestill en uforpliktende konsultasjon og vi finner sammen ut veien videre.

Bestill uforpliktende konsultasjon