Jacob Berg Thomassen

Jacob Berg Thomassen

Jacob Berg Thomassen

Overlege Jacob Berg Thomassen f. 1971, er spesialist i anestesi og pediatri. Han er uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2000.

Siden da har han jobbet bl.a. ved Akershus universitetssykehus og Rikshospitalet både som barnelege og anestesilege.