Brystforstørring med eget fett

Hvem velger brystforstørring med eget fett?

Pasient - brystforstørring med eget fett

Mange ønsker en naturlig brystforstørring med kroppens eget fett i stedet for å legge inn silikonproteser. Årsaker til dette kan være at man ikke ønsker arr på kroppen som viser at man har operert brystene, et ønske om så naturlige bryster som mulig, redsel for å legge inn silikon, eller at man bare ønsker en mindre forandring av brystene som ikke er mulig med silikonproteser. Man kan også kombinere brystforstørrelse med silikonprotese og fett, enten for å korrigere asymmetrier eller oppnå brystforstørring med mindre protesevolum.

Brystforstørring med eget fett går ut på at man suger ut fettceller fra et sted på kroppen og injiserer de i brystene der de gror inn som vanlige fettceller, såkalt fettransplantasjonsteknikk.  Dette etterlater kun helt minimale arr som oftest ikke er synlige. Operasjonen gir et helt naturlig resultat da brystene allerede består av fettceller kombinert med brystkjertel, brystene vil derfor føles helt naturlige. Fettcellene vil være som vanlige fettceller på den måten at de vil bli større hvis man går opp i vekt og mindre hvis man går ned i vekt. Resultatet varer derfor livet ut så lenge man har stabil vekt.

En annen fordel er at man unngår risiko for kapseldannelse som ved silikonproteser, noe som potensielt kan gi harde bryster. For pasienter som valgte Motiva-proteser, viser imidlertid en studie at kun 0,76% fikk komplikasjoner som medførte reoperasjon. Det var ingen tilfeller av hard kapsel (grad 3-4).

For å kunne utføre operasjonen må man ha litt fett på andre deler av kroppen som kan hentes ut ved hjelp av fettsuging. De vanligste stedene er mage, hofte eller lår. Man oppnår en permanent fettfjerning der fettet hentes ut, dvs det dannes ikke nye fettceller her. Det er i tillegg viktig at man har god hudkvalitet på de områdene som fettsuges for at huden skal trekke seg fint sammen etter fettfjerningen og at man skal få et pent resultat. Man må ha på et kompresjonsplagg i 3 uker der man er fettsugd.

Av de fettcellene som sprøytes inn i brystet gror 60-70% inn i brystvevet mens  30-40 % av cellene vil forsvinne. For at flest mulig av fettcellene skal gro fast er det viktig at fettet renses for væske og blod før det settes inn. Vi på Cosmo Clinic bruker et moderne rensesystem som heter Puregraft for å sikre at flest mulig fettceller fester seg i brystet.

Operasjonen gir relativt lite smerter. Man får litt blåmerker og er øm i de opererte områdene, men de fleste kan gå på jobb etter 3-4 dager. Sluttresultatet både på brystene og der man er fettsugd ser man tidligst etter 3 måneder. Ønsker man større volum kan operasjonen gjentas etter 3 måneder.