Hvordan kan vi redusere hard kapsel?

Slik kan vi redusere hard kapsel ved brystforstørring

Keller funnel til Motiva silikonprotese for brystforstørring

Kapsel, kapsling, kapsel kontraktur eller hard kapsel er ord som brukes om hverandre og beskriver et hardt bryst etter brystforstørring.

Et brystimplantat er et fremmedlegeme og kroppen vil reagere på alle fremmedlegemer ved å kapsle dem inn med en tynn bindevevshinne. Dette er en normal biologisk prosess og alle som har innlagt en brystprotese vil ha kapsel.

Kapsel graderes etter Bakers klassifikasjon. Kapsel grad 1 er en normal situasjon med et helt mykt bryst. Grad 2 er et litt fast bryst. Grad 3 er et hardt bryst og grad 4 er et hardt bryst som i tillegg er deformert.

Det som oppfattes som kapsel og det vi snakker om i dagligtale er kapsel grad 3 og 4.

Årsakene til kapsel er ikke helt kartlagt, men biofilm, infeksjon og blødning er antakelig de vanligste årsakene. I tillegg spiller protesens overflate en rolle og det er derfor viktig å velge rett type protese.

Les om en bloc kapselektomi - fjerning av protese og kapsel samtidig

Kapseldannelse som skyldes biofilm

Ved innsettelse av rue proteser i snittet kan man få bakterier fra huden (ikke patogene bakterier) som fester seg på protesen. Dette vil så kunne utvikle seg til en biologisk prosess som kalles biofilm og gir arrdannelsesprosess rundt protesen som gjør at brystet blir hardt.

Kapseldannelse som skyldes infeksjon

Det er vanlig å gi en dose antibiotika rett før inngrepet (antibiotika profylakse) for å forhindre infeksjon. Til tross for antibiotika profylakse kan man få infeksjon. Den vanligste årsaken til det er at de eventuelle patogene bakteriene som er på kroppen ikke er følsom for den antibiotikaen du får (patogene= kan gi sykdom). For å redusere infeksjonsfaren ytterligere er det vanlig å vaske huden i Hibiscrub kvelden før og morgenen operasjonsdagen.

En infeksjon som blir vellykket behandlet med antibiotika vil likevel i de aller fleste tilfeller gi opphav til hard kapsel.

Kapseldannelse som skyldes blødning

Blødning som oppstår etter innleggelse av et brystimplantat vil kunne gi opphav til en forsterket arrdannelse rundt protesen og dermed hard kapsel.

Silikon og kapsel ved brystforstørring

Hva kan vi gjøre for å forhindre at du får hard kapsel ved en brystforstørring?

Ved Cosmo Clinic er vi veldig opptatt av å forhindre komplikasjoner og å gi deg så godt resultat som mulig.

Før en operasjon er det viktig at du vasker hele kroppen i Hibiscrub (kvelden før og samme morgen). Du må ikke bruke deodorant, sminke, ha på deg smykker og lignende. Håret vaskes i vanlig sjampo og settes opp eller legges i en hestehale hvis det er langt slik at det ikke henger over brystene.

Du får antibiotika profylakse og du fortsetter med tabletter i ytterligere noen dager etter inngrepet.

Vi vasker huden din i Klorhexidin-sprit for å rense huden din ytterligere og kler deg inn i sterile laken. Alle instrumenter er pakket sterilt og vi har kontroll systemer for å sjekke at alt som er sterilisert oppfyller kravene til en steril prosedyre.

Vi utfører en brystforstørrelse på ca. 45 minutter. Kort operasjonstid er viktig for å redusere faren for infeksjon.

Ved alle brystforstørrende inngrep benytter vi oss av en steril innføringshylse som kalles «Keller Funnel». På denne måten er protesene ikke i kontakt med huden og risikoen er derfor mindre for at bakterier kommer i kontakt med protesen. Protesene er i tillegg badet i en antibiotikaløsning.

Vi benytter oss av Motiva brystproteser med nano-overflate som regnes som glatte proteser og ikke rue. Det er derfor meget sjeldent at det kan dannes biofilm rundt disse protesene og de har markedets laveste forekomst av kapseldannelse.

Får å redusere blødningsrisikoen gjøres det nøye blodstilling og blodtrykket heves til en viss grense for å fremprovosere en eventuell blødning som stoppes der og da. Vi kan også gi medisiner som ytterligere reduserer blødningen.

Alt dette gjør vi for at du skal få minst mulige komplikasjoner ved en brystforstørring. Det er altså ingen tilfeldigheter som ligger til grunn for det vi gjør. Alt er nøye vurdert og vi tar alle forhåndsregler uten at du trenger å tenke så nøye på hva som foregår.

Cosmo Motiva silikon

Lykke til med din brystforstørring hos Cosmo Clinic!