Erfaring etter neseoperasjon

Tormod Westvik neseoperasjon

Neseoperasjoner er svært vanskelige og utføres kun av et fåtall kirurger som har spesialisert seg på dette. Neseoperasjoner ved Cosmo Clinic gjøres av overlege Tormod S. Westvik. Dr. Westvik er en internasjonal kapasitet, og pasienter kommer langveisfra for å bli operert av ham. Han har spesialisert seg på neseplastikk og er en erfaren internasjonal instruktør ved det årlige Dallas Rhinoplasty Symposium. Han har dessuten lang erfaring med avansert rekonstruktiv ansiktskirurgi. Westvik ble håndplukket til å delta i lederutdanningen til den anerkjente The American Society of Plastic Surgeons (ASPS), som han fullførte i 2017.

Les mer om neseoperasjoner her

Her kan du lese et utvalg tilbakemeldinger fra dr Westviks pasienter.

Alle pasienthistoriene på hjemmesiden til Cosmo Clinic er skrevet av pasientene selv.