Facialisparese (ansiktslammelse)

Visste du at det går an å operere facialisparese (ansiktslammelse)?

Facialisparese kan være både psykisk og fysisk belastende

Visste du at det går an å operere facialisparese (ansiktslammelse)? Våre kirurger Hilde Bjærke og Thomas Berg arbeider også på Rikshospitalet og har til sammen operert mange hundre pasienter med lammelse i ansiktet. De har som få i landet svært bred erfaring med rekonstruksjon av ansiktet til pasienter med ansiktslammelse. Resultatene er svært gode, og pasientene forteller at de opplever en stor forbedring av livskvaliteten.

Facialisparese (ansiktslammelse) er både en psykisk og fysisk meget belastende tilstand som påvirker lukkefunksjonen av øyet, ansiktsmimikken med hengende munnvik samt evnen til å prate og spise. For de fleste av pasientene finnes det behandlingsmetoder som kan forbedre både funksjon og livskvalitet.

Hvorfor får noen facialisparese?

Det er mange årsaker til facialisparese. I 70 % av tilfellene finner man ikke noe årsak og da kalles tilstanden Bells parese. De vanligste årsakene hos de resterende 30% er herpes zoster infeksjon (helvetesild), nevroborreliose, akutt og kronisk ørebetennelse, skade direkte mot nerven eller svulster langs nerven. Ved hjelp av nøye klinisk undersøkelse, blodprøver og evt røntgenundersøkelse vil fastlege, øre-nese-hals-lege eller nevrolog kunne fastslå årsaken.

Bells parese - den vanligste formen for ansiktslammelse

Omtrent 70 prosent av alle som rammes av facialisparese, får den varianten som kalles Bells parese. I disse tilfellene vet man ikke årsaken til lammelsen. Omtrent 1500 pasienter får Bells parese årlig i Norge. Bells parese kjennetegnes av plutselig ensidig svakhet eller lammelse av ansiktsmuskulaturen, som medfører at ansiktet henger. Pasientene opplever problemer med å bevege munnen og å lukke øyet. Andre vanlige symptomer er smerter rundt øret og nedsatt smaksans på samme side som paresen.

Bells parese kan ramme alle aldere, men er litt vanligere hos gravide og de med sukkersyke. Selv om mange blir friske av seg selv er behandlingen ved Bells parese nøye studert i kliniske studier. Disse har vist at oppstart med kortisontabletter innen 3 dager etter at lammelsen begynte, øker sjansen for at lammelsen går tilbake. Omtrent 70-80% blir helt friske innen 6-12 måneder hvis de får behandling med kortison, mens de øvrige 20-30% får bestående plager med svakhet og skjevhet i ansiktet samt muskelspasmer. Dersom man fortsatt har svakhet i ansiktet etter 1 år er det sannsynlig at man får vedvarende plager.

Vedvarende facialisparese

Omtrent 30 % av de som får facialisparese får vedvarende lammelse og nerven tilheler ikke. Dette tallet kan variere ut i fra hva som er årsaken til lammelsen, alder på pasienten samt andre sykdommer. Generelt kan man si at nervefunksjonen kan bedres opp til ett år etter at lammelsen inntraff. Dersom man har vedvarende lammelse eller svakhet etter ett år, blir disse plagene ofte varige. Det finnes imidlertid operasjoner og annen behandling som kan forbedre disse plagene.


Facialisparese: Hilde Bjærke - rekonstruksjon ved facialisparese

Hilde Bjærke (bildet) og Thomas Berg utfører alle typer rekonstruksjoner ved facialisparese.


Hva går behandlingen ut på?

Målet med behandlingen er å oppnå bedre symmetri i ansiktet, gjenopprette lukkefunksjon til øyet samt gjenskape et smil. Behandling av ansiktslammelse må tilpasses individuelt i hvert enkelt tilfelle og er avhengig av hvor uttalt lammelsen er. Hos pasienter med lett skjevhet eller muskelspasmer kan injeksjoner med nevrotoksiner gi god effekt og forbedre symmetrien i ansiktet. Hvis man har vanskeligheter med å lukke øyet finns det spesialiserte operasjoner av både øvre- og nedre øyelokk som vil forbedre lukkefunksjonen og hjelpe øyets lukkeevne. 

Hos pasienter der munnen henger og lammelsen gjør at man ikke kan smile, kan vi med en operasjon flytte en muskel som gjør at munnviken løftes og at man kan smile igjen. Dersom øyebrynet og pannen henger, kan man løfte øyebryn og panne med kikkehullsteknikk (panneløft). Ofte gjøres en kombinasjon av disse behandlingene.

Hvor kan pasienter med ansiktslammelse henvende seg?

Denne type behandling er dessverre nokså lite kjent både blant leger og pasienter rundt omkring i landet og mange pasienter får derfor ikke tilbud om behandling. Cosmo Clinics kirurger Hilde Bjærke og Thomas Berg er også overleger på Rikshospitalet og utfører alle typer rekonstruksjoner ved ansiktslammelse. De har lang erfaring med disse operasjonene og har skrevet flere medisinske artikler om ansiktslammelse. Thomas Berg har i tillegg doktorgrad innen ansiktslammelse.


Facialisparese

Telefon: 21 05 56 60

Epost: post@cosmoclinic.no


  • Her kan du lese mer om dr. Hilde Bjærke og dr. Thomas Berg.
  • Overlege Hilde Brunvold Bjærke har i flere år operert pasienter som Roar Fordal. Bjærke er tilknyttet Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, Oslo universitetssykehus og har Rikshospitalet som arbeidssted. Hit ble Roar Fordal henvist i 2016.
    Les hele saken her!

Bestill time

Vi hjelper deg gjerne. Bestill en uforpliktende konsultasjon og vi finner sammen ut veien videre.

Bestill uforpliktende konsultasjon