Neseoperasjon (neseplastikk)

En neseoperasjon går ut på å forandre nesens utseende i kombinasjon med at nesens funksjon opprettholdes eller forbedres.

Forandre nesens fasong og utseende med neseoperasjon

En neseoperasjon går ut på å forandre nesens fasong og utseende samtidig som man opprettholder eller forbedrer pustefunksjonen. Neseoperasjoner er svært vanskelige og utføres kun av et fåtall kirurger som har spesialisert seg på dette.

Ønsket om å operere nesen kan skyldes en medfødt uønsket form, en nese som har blitt forandret som resultat av skade eller rett og slett en nese som fungerer dårlig med tanke på pustefunksjon. Den vanligste operasjonen er å senke en neserygg som oppleves for høy.

Her finner du pris på neseoperasjon/neseplastikk

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon hos vår ekspert på nesekirurgi på telefon: 21 05 56 60 eller kontakt oss på post@cosmoclinic.no.


Forventninger til en neseoperasjon

Før en operasjon er det viktig at kirurgen får et inntrykk av hva du forventer av en neseoperasjon. Noen ønsker kan vi forvente å oppfylle, mens andre kan være urealistiske i forhold til den nesen du har. Ettersom nesen ikke kan skjules, er det utrolig viktig at pasient og lege forstår hvilke forventninger og muligheter som ligger i en eventuell operasjon av nesen.

Du vil få en grundig gjennomgang i hva en neseplastikk går ut på, og hvilke forventninger du kan forvente å kunne innfri.

Spesialisering på neseplastikk

Neseoperasjoner ved Cosmo Clinic gjøres av overlege Tormod S. Westvik. Han har spesialisert seg på neseplastikk og er en erfaren internasjonal instruktør ved det årlige Dallas Rhinoplasty Symposium. Han har dessuten lang erfaring med avansert rekonstruktiv ansiktskirurgi. Westvik ble håndplukket til å delta i lederutdanningen til den anerkjente The American Society of Plastic Surgeons (ASPS), som han fullførte i 2017. Bestill time for en uforpliktende konsultasjon hos dr. Westvik på telefon: 21 05 56 60 eller kontakt oss på post@cosmoclinic.no.

Tormod Westvik, neseoperasjon Cosmo Clinic

Tormod Westvik har spesialisert seg på blant annet avansert nesekirurgi. Her opererer han på Cosmo Clinic.

Hva innebærer en neseoperasjon?

Hovedprinsippet i en kosmetisk neseoperasjon (neseplastikk) er å forandre på nesens støttende strukturer (reisverk), ben og brusk, for å la huden legge seg over det nye underlaget. Ofte må man bruke brusk fra nesen selv til å forsterke og forandre elementer av dette reisverket, men dersom man trenger mer brusk enn det nesen selv har, må man låne dette fra ribben- eller ørebrusk.

På grunn av dette er det forskjell på en førstegangs neseoperasjon og en nese som allerede har gjennomgått en eller flere operasjoner.

neseoperasjon


Før-etter-bilder neseoperasjon / neseplastikk

Ved en konsultasjon hos vår spesialist på neseoperaasjoner vil du få se før-og-etter-bilder. Bildene gjør at du kan se hva du kan forvente ved en operasjon, og gjør det lettere for deg å ta riktig beslutning sammen med vår plastikkirurg. I henhold til norsk lov er det imidlertid ikke tillatt å vise før-etter-bilder av kosmetisk nesekirurgi på vår hjemmeside eller bruke slike i annen markedsføring. Derfor vil du først få se slike bilder når du kommer til konsultasjon.


Årsaker til at man vil endre på nesen

Ørnenese

Hump på nesen kalles ofte for ørnenese. Humpen kan ofte fjernes ganske lett, men utfordringen er at en nese uten hump ofte ser bredere ut enn før, slik at man også må avsmalne nesen for å få et tilfredsstillende kosmetisk resultat. Ved avsmalning av nesen, er det alltid en fare for at man kan få nedsatt pustefunksjon, fordi volumet inne i nesen da naturligvis blir mindre.

Flat og bred nese etter f.eks. skade

En flat og bred nese etter skade kan være utfordrende å korrigere. Dersom nesen er veldig flat må den ofte oppbygges ved hjelp av brusk fra skillevegg, ribben eller av og til øret. Noen ganger er dette nok til å få den til å se smalere ut, hvis ikke må man også avsmalne nesen ved å flytte på nesebenene (brekke dem). Vel så ofte er problemet med en skadet nese at den ikke er rett, og man må da forsøke å rette denne opp under operasjonen. En nese som har vært skjev over lengre tid, vil ha en tendens til å ville bli skjev på nytt, selv om man opererer og stiver av nesen.

Operasjon av nesetipp

Nesetippen kommer man best til ved å gjennomføre en åpen neseplastikk. Brusken som gir nesetippen fasong, må da tilpasses det man ønsker som resultat. Ofte dreier dette seg om å gjøre den mindre, og at den lages mindre rund. En kombinasjon av sting, fjerning av brusk og i noen tilfeller påbygging med brusk er ofte nødvendig. Nesetippen er den delen av nesen hvor det tar lengst tid å komme til et endelig resultat – 2 år.

Oppstoppernese

Med oppstoppernese menes det at man kan se mer inn i neseborene forfra enn «normalt», og at man fra siden har en økt vinkel mellom overleppen og undersiden av nesen. Hos kvinner er det vanlig med litt større vinkel enn hos menn, 95-100 grader mot 90-95 grader. Kvinner vil også gjerne ha en litt mer definert nesetipp enn menn, dvs at man ser en liten overgang mellom neseryggen og nesetippen. Under en operasjon kan man kontrollere denne vinkelen.

Forminske nesen

En nese er en 3-dimensjonal struktur. Det er derfor viktig å forstå at ved en forminskning må man gjøre dette i alle plan. En nese som lages lavere vil se bredere ut hvis man ikke gjør noe med bredden, en nese som lages smalere vil se høyere ut dersom man ikke gjør noe med høyden. Samtidig er det viktig å huske på at en mindre nese har dårligere plass innvending, slik at noen pasienter opplever annerledes pustefunksjon etter en forminskning av nesen. Tenk gjerne på nesen som et triangel, dersom det ene hjørnet eller siden lages mindre, må de andre følge etter for at ikke proporsjonene skal bli veldig rare.

Forstørre nesen

Dersom du ønsker å forstørre nesen, må kirurgen bygge den opp med ekstra materiale. I noen land bruker man silikon og fillere til dette, men dette fører lett til infeksjoner og uønsket resultat på sikt. Vi anbefaler derfor å bruke brusk fra pasienten selv. Ved større forandringer må man gjerne ty til brusk fra ribben, mens man ved mindre justeringer kan klare seg med brusk fra nesens skillevegg, eventuelt fra øret.

Skjev nese

Det kan være mange grunner til en skjev nese. Som regel er det resultat av at man er født slik, eller at man har vært utsatt for skade. Skjevheten kan være i ben, brusk eller begge deler. Det vanligste er at skilleveggen er skjev, og da blir gjerne resten av nesen skjev også. Ved skjevhet er man nødt til å nøye analysere hva som er skjevt, for så å rette opp i dette. En skjev nese kan også ha innvirkning på pustefunksjonen, så det er viktig at dette tas hensyn til i planleggingen av en eventuell operasjon. En nese som har vært skjev, vil gjerne opparbeide et minne om hvordan dens stilling er – dette gjør det utfordrende å få den til å stå rett selv etter en gjennomgått operasjon. Helt rett nese kan derfor ikke garanteres, men er selvfølgelig det man forsøker å oppnå.

Lang nese

En lang nese skyldes som regel at nesetippen henger ned. Hos andre er det at nesen generelt sett er stor. Dersom man kan senke neseryggen, og samtidig løfte nesetippen vil man oppnå at nesen ser kortere ut. Ofte er det hvordan nesen oppfattes av øyet, og ikke nødvendigvis hvor mange millimeter den måler som avgjør om en nese ser lang eller kort ut.

Liten nese

En liten nese kan skyldes at den er lav, smal, kort, eller bare generelt liten. For at man skal synes en nese er liten, må den være liten i forhold til ansiktets øvrige dimensjoner. Avhengig av hva som er utgangspunktet, og hva man ønsker å oppnå kan man lage en plan som eventuelt kan gjøre nesen større. Det er ikke alle små neser som kan gjøres større, og det kommer helt an på hvilken del av nesen det er snakk om.

Potetnese

Med potetnese tenker man ofte på en voluminøs nesetipp. Ofte skyldes dette tykk hud, hos noen også hudforandringer som gjør at nese blir stadig tykkere (rinofyma/portvinsnese). Dette kan være en vanskelig tilstand å korrigere, og i nyere tid har man sett at laser kan ha en effekt. Man må da ofte gjennom mange behandlinger, og det er ikke sikkert man får en nesetipp som er liten og slank.

Saddle nose

Ved sadel-deformitet, vil det si at skilleveggen har mistet sin høyde, eventuelt kollapset/forsvunnet slik at det ikke er støtte for neseryggen lenger. Man får da en veldig lav profil. For å kunne rekonstruere dette, må man som regel legge inn ny brusk fra et ribben, i enkelte tilfeller også ben fra skallen. Dette er en stor operasjon, og det er utfordrende å få et godt resultat.


Før neseoperasjon

Det er ikke anbefalt å operere nesen hos aktive røykere. Bruk av nikotin kan føre til dårlig blodsirkulasjon som i verste fall kan føre til at huden på nesetippen dør etter en operasjon. Man må derfor være røykfri i minst 6 uker før og etter en eventuell operasjon.

Før operasjonen vil du få resepter på antibiotika og smertestillende medisiner. Det er viktig at disse hentes på apoteket før operasjonsdagen slik at du har dette tilgjengelig når du kommer hjem etter operasjonen. Vi tar alltid bilder av nesen før en operasjon.

Operasjonen

Alle neseplastikker foregår i full narkose. Selve operasjonen tar 1-2 timer, avhengig av hva som må gjøres.

Ofte blir nesens indre deler som skilleveggen også operert på for å oppnå det resultatet som man ønsker.

På slutten av operasjonen vil man få lagt en nesesplint over nesen, samtidig som man kan trenge silikonplater inne i nesen. Både splint og plater blir fjernet etter én uke i samme seanse som stingene blir fjernet.

Etter operasjonen

Det er viktig å ta det med ro de første dagene. Vi anbefaler at du sover med hodet hevet de første 2 døgnene – dette vil minske hevelse og blåmerker etter operasjonen.

Du må forvente å ha «blåveis» de 2 første ukene etter en operasjon, men her er det store individuelle variasjoner. 1 uke etter operasjonen kommer du tilbake til Cosmo Clinic tilbake for å fjerne sting, splint og eventuelle plater i nesen. Fra 2 til 6 uker etter operasjonen kan du gradvis øke aktiviteten.

Dersom du driver med aktiviteter som er utsatt for slag mot nesen (ballsport, hestesport, kampsport, etc.), anbefaler vi å avvente i 12 uker dersom du har fått utført kontrollerte brudd av nesebenene under operasjonen.

Nesen er den kroppsdelen hvor det tar lengst tid før man ser endelig resultat etter en operasjon – mye har «satt seg» etter 1 år, men det kan ta opptil 2 år før endelig resultat er synlig. Det er derfor viktig å være innstilt på at dette tar tid før man tenker på en operasjon.


Spørsmål og svar om neseoperasjon

Vil jeg få blåmerker etter en neseoperasjon?

Det er ganske vanlig å få blåmerker rundt øynene etter en neseoperasjon, særlig hvis nesebeinet er flyttet. Disse blåmerkene vil forsvinne etter ca. 14 dager.

Når kan jeg begynne å trene igjen etter neseplastikk?

Vi anbefaler at du tar det helt rolig de første to døgnene etter operasjonen. Deretter bør du holde på med forsiktig aktivitet i to uker. Så øker du gradvis aktivitetsnivået opp til normal aktivitet etter seks uker. Dersom du driver med ballsport, kampsport, sprangridning eller andre aktiviteter hvor noe kan komme i kontakt med nesen, bør du vente med å gjenoppta dette til det har gått tolv uker etter operasjonen.

Hvor lenge må jeg gå med bandasje?

Det er vanlig å gå med en neseplint over neseryggen i 1 uke. Dersom du har fått innlagt silikonplater for å støtte skilleveggen etter operasjonen, vil disse også fjernes etter 1 uke samtidig som vi fjerner stingene under nesen.

Cosmo Clinic i Oslo - det riktige valg ved neseoperasjon

Cosmo Clinic tilbyr alle typer vanlig plastisk kirurgi. Vi ønsker ikke å være størst, men best. Våre topp moderne lokaler ligger diskré til i Nydalen sentralt i Oslo, like ved BI og Storo Storsenter. Det er gode parkeringsmuligheter og lett atkomst med kollektivtransport. Konsultasjon hos vår spesialist på neseoperasjoner er selvsagt helt uforpliktende.

Adresse: Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Telefon: 21 05 56 60
Epost: post@cosmoclinic.no
Åpningstider: Mandag - Fredag: 8-16

Fortsatt usikker?

Vi hjelper deg gjerne. Bestill en uforpliktende konsultasjon og vi finner sammen ut veien videre.

Bestill uforpliktende konsultasjon